1915. szeptember 8

Hídmegnyitás

E hó 3-án megtörtént a felső híd megnyitása és egyúttal az alsó híd teherpróbája. Jelen voltak Asztalos Béla vmegyei főjegy­ző , Dávidházy János főszolgabíró a vállalat és a folyamatmérnöki hivatal képviselői. A felső (Kis-Duna) híd a forgalomnak átadatott, az alsó híd is lehengerelés után át fog adatni a forgalomnak.

"Csallóközi Lapok" 1915.IX.8.