1922. május 27

Itt kell maradnia minden magyarnak

„Itt kell maradnia minden magyarnak!“

 A felvidéki keresztényszocialista magyarság szervezkedése—Impozáns népgyűlés Gután — Palkovich és Lelley képviselők beszédei

A Felvidéki Országos Keresztény-Szocialista Párt a napokban a csallóközi Gután nagyarányú népgyűlést rendezett, amelyen első ízben szerepelt képviselői minőségében Palkóvich Viktor gutai esperes. A felvidéki keresztényszocialista párt legkiválóbb vezetői voltak jelen a gyűlésen, melyet Fekete József gutai gazda nyitott meg, majd Lelley Jenő dr. nemzetgyűlési képviselő ecsetelte a cseh megszálás alatt sínylődő Felvidék politikai és gazdasági helyzetét. Azután Palkovich Viktor nemzetgyűlési képviselő mondott nagy beszédet. — A trianoni békeszerződés — mondta — elszakított bennünket az anyaországtól, de nem hiszem, hogy volna egyetlen magyar, aki elhinné, hogy legyőzőttek vagyunk. — Fiaink mindenünnen az ellenséges országok belsejéből jöttek haza, ahol az egész világ bámulatára csodás hősiességgel küzdöttek s csak az árulás és álnokság tudta kicsavarni kezükből a fegyvert. Kérdem: Megérdemeljük mai sorsunkat? Megérdemeljük-e, hogy fegyencként bánjanak velünk? A mai békét tűrjük, de feledni nem tudjuk, mert a békepontokat lediktálva nyújtották át Apponyinak s a szerződést csak kényszerhelyzetében írta alá a magyar kormány.

— Ez kötelez bennünket, elfogadjuk a békét, de nem azért, mintha az igazságos lenne, egyúttal azonban tiltakozunk ellene, amíg egy magyar él a földön. Palkovich ezután rámutatott arra, hogy a „cseh-szlovák” hadseregnek 600 000 katonája van, holott az ötször akkora osztrák-magyar monarchia mindössze 400.000 embert tartott fegyverben. A felvidéki magyarságot 22.000 detektív őrzi. Még a templomok padlásán is ágyukat és fegyvereket keresnek. Szomorúbb a sorsunk — mondta — mint a mohácsi vész után. De azért nem szabad senkinek átmenni Csonka-Magyarországba, itt kell maradni és helyt kell állni minden magyarnak. Tűrjük és védelmezzük testvéreink érdekeit. — Adót fizetünk, tehát jogunk van itt élni. Egész Európa előtt követeljük jogainkat. Szappanos Lajos volt a következő szónok, a felvidéki cseh kormánypolitika erőszakosságaival foglalkozott. A mezőgazdákat és az iparosokat a cseh kormány a tönk szélére juttatta. A földreformmal a kormányt oly kudarc érte, amelyet bátran lehet a legnagyobb népcsalásnak is nevezni. A Felvidék tönkrement társadalmát állapította meg a szónok — csak a keresztény erkölcs alapján lehet megmenteni a végleges lezülléstől.. Végzetül Gregorovics Lipót jókai plébános mondott beszédet, majd Névery Gyula gutai polgár bezárta a gyűlést, melyen nemcsak a Csallóköz egész népe, hanem a Felvidék legtávolabbi megyéinek képviselői is nagy számban vettek részt.

Nemzeti Ujság, 1922. május 27.

Szerkeszti: Sárközi János