1923. június 23

Érettségi vizsgálatok Komáromban

Az elmúlt napokban, 18-án- 21-ig folytak le a főgimnáziumban, az érettségi vizsgálatok Jendrassák István rozsnyói igazgató elnöklete alatt. Az idén szokatlanul nagyszámú osztály került a vizsgáltató bizottság elé, és az eredmény is fölülmúlja a komá­romi főgimnázium máskor is kitűnő eredményeit. Érettségizett 37 tanuló. Ebből Csery István, Fördös Kálmán, Freistadlt László, Guth Jenő, Hrabovsky Ferenc , Kathona Tibor, Kiss Edit, Lipser Mária, Mikletics Antal, Molnár Gábor, Nagy Vilma, Palenik Lajos, kitüntetéssel, Ackerman János, Benyovszki Gyula, Reiszthamnel Lajos, Freid Ervin, Hittrich Éva, Kovács János, Kuzma János, Lévolt István, Öllös Endre, Schwarc Rózsa, Tóth Zol­tán, Windisch Lajos Egyhangúlag Hickich Károly, Kollányi István, Kreska Károly, Löwy László, Morva Dénes, Nagy/Ernő/ Jenő, Neszlinger Ödön, Prandtner Árpád, Svajlenka Imre, Szelepcsényi Gyula, Wainer Endre, szótöbbséggel lett érett. Félévre visszavetve két tanuló.

Jó eredmény Solymos Ede osztályfőnököt dicséri, aki egész kisko­ruktól fogva vezette az érettségizőket, aki szerető gondoskodással irányította növendékeit nemcsak iskolai, hanem egyéb dolgokban is.  Az ö/érdeme/munkájának, fáradozásának tudható be, hogy az ő osztálya hagyta el eddig a legjobb eredménnyel a komáromi főgimná­ziumot! Solymos Ede eredménye hogy munkára kész jellemű ifjak indulnak ki az életbe, az ö eredménye lesz, ha a magyar inteligenciának ez a kis része majd mindenütt megállja a helyét.

"Komáromi Lapok, 1923.VI.23. (szombat)