1927. április 3

Gúta a villamos világításért

A gazdag Gúta ahol tudvalevőleg évtizedek óta nincs pótadó, most kapcsoltatja magát a Délszlovenszkói Villamossági Társulat hálózatába. Erre a célra 350 000 korona hozzájárulást szavazott meg a társulatnak melyet a Zemská Banka folyosított 30 évre 4-5 százalék mellett. A község erre vonatkozó határozatát a járási bizottság jóváhagyta.

"Csallokozi Hírlap" 1927.IV.3.