1927. április 21

Tűzoltónap

Gúta önkéntes tűzoltótestülete húsvét hétfőn, IV.l8-án fennállá­sának 41. éve alkalmából jól sikerült ünnepélyt rendezett. Húsvét vasárnap este fél 8-kor Mihola Béla vendéglőjében felállított szí­npadon előadták a "Tulipános láda" című 3 felvonásos népszínművet amelyet másnap hétfőn délután megismételtek,. A tulajdonképpeni tűzoltónap húsvét hétfőn volt és reggel 8-kor kezdődött meg a r. kath. templomban istentisztelettel.  10 órakor a tűzoltók kivonultak a vasút állomásra ahol a járási hivatal képviselőjét a kerületi parancsnokságot és a tűzoltótárstestületeket fogadták. A járási főnökséget Soltész Pál szolgabíró képviselte. 12 ó-kor díszköz­gyűlés volt a r. kath. fiúiskola udvarán. Délután 1 ó-kor társas ebéd volt Mihola-féle vendéglőben amelyen számosan vettek részt. Délután 3 ó-kor megismételték a húsvét vasárnap előadott nép­színművet, ami után 6 ó-kor megkezdődött a reggelig tartó tánc­mulatság.

A színdarabban Molnár Ignác, Zajicsek Iluska, Hencz Vilma, Sere­gély László,  Tégláss Mihály, Varga Etus, Németh Erazmus, Fördös Kálmán, Varga János, Németh Béla, Nagy Erzsike, Domján Emília, Lanka Erzsike, Nagy Lajtos, Marossi Gizike, Domján János ügyes­kedtek. „

Komáromi Lapok" 1927. IV. 21.