1927. május 8

6 nap 4 tűz

IV. hó 2-én reggel 11 órakor Varga Péter épülete is­meretlen okból kigyulladt és porrá égett. Kárt szenvedett az álta­lány biztosításában is. Nevezettnek a lakásához közel vízzel telt ér fekszik s ez nagy segítségére volt a  tűz tovaterjedésének megakadályozásában.

„Csallóközi Hírlap„ 1927. V.8.