1927. május 15

Halálozás

 Részvéttél értesültünk, hogy Fekete Gábor a romai kath. egyházközség alelnöke a gútai gőzmalom és hitelszövetkezet igazgatója a r. kath. iskolaszék alelnöke és Gúta hosszú időn keresztül köztiszteletben állott bírája, Gúta egyik tekintélyes földbirtokosa május 5-én reggel szívszélhüdést kapott, váratla­nul elhunyt.  A megboldogult V.1-én részt vett Palkovich Viktor volt esperes plébános búcsúztatásán és később rosszul lett, azon­ban másnap ismét egészségesnek érezte magát és rendesen végezte teendőit. Május 4-én éjjel rosszul lett s reggel  7 órakor meghalt. Halála oszthatatlan részvétet keltett úgy Gútán, mint környékén, ahol kiterjedt rokonsága és ismerőseinek nagy serege gyászolja.

”Csallóköz Hírlap" 1927. V. 15.