1927. június 12

Ritkán van tűz Gútán

Folyó hó elsején Leckési Lajos gútai lakos vetett takarmány bog­lyája elégett. Majd harmadikán Szabó Mihály melléképületei égtek el. De hogy feledésbe ne menjen Gútán a tűz, 5-én piros Pünkösd napján ismeretlen tettes Bezúr Miklós nádfedelű lakóházát felgyúj­totta. Csakhamar lángba borult az egész épület. Dacára a nagy szél­nek, mégis sikerült a tűz tovaterjedését megakadályozni. A nyomo­zás megindult. Csak nemrég olvashattuk a „Csallóközi Hírlapban”, hogy 6 nap alatt 4 tűz volt Gútán. Most meg 4 nap alatt 5 tűz volt. Node ez már Gután nem újság.

"Csallóközi Hírlap" 1927.VI.12