1927. augusztus 28

Halálozás

Fördös Kálmán IV. éves hittanhallgató /theológus/ hosszú, betegség után e hó 14-én délután 4 ó életének 25.  évében  elhalt. Temetése 16-án reggel 8 ó ment végbe. Nevezettet a szülői háztól temették. A halálos háznál a szertartást dr. Bognár Gergely plébános, pápai tanácsos végezte Rák Péter, Sinkó János káplánok és Németh Géza és Kovács Géza nevendék papok segédletével. A szer­tartás után a hallottat bevitték a templomba a főoltár elé (papi kiváltság), itt nevezett plébános úr a segédletével az elhunyt lelki üdvéért engesztelő áldozatot mutatott be az Úrnak. Majd a temetőbe vitték a halottat, több ezren követték a koporsót. A Temetőben sírba bocsátották. Itt kezdődött az a ritka esemény, amit gutaiak nem láttak., Ugyanis az egyház nem szokott beszédet tar­tani a temetőben a halott fölött. De jelen esetben papi kivált­ság áll fenn, dr. Bognár Gergely plébános, pápai tanácsos nagyon gyönyörű magas szárnyalatú beszédet tartott. Méltatta az elhunyt érdemeit, tanulmányi küzködését, szüleinek veszteségük és fáj­dalmukat. Szegény szüleinek minden örömük, reményük , vagyonuk, földi boldogságuk fiukban volt, s most mindenüket elvesztették. Minden támasz nélkül maradtak öreg napjaikra. Az egész község­ben irántuk nagy volt a részvét.

/Csallóközi Hírlap, 1927 VIII. 28 vasárnap/