1927. december 25

Gúta fejlődése

Gúta képviselőtestülete csütörtökön tartotta gyűlését amelynek tárgysorozatán több pont szerepelt. A község villa­mosítása már megvalósult és a Délszlovenszkói Villamos r. t. árama pénteken világította meg először a községet. A gyűlésen szóba került új elemi iskolák építése, ezenkívül, elhatározták, hogy a létesítendő polgári iskolára kiírják az ideiglenes pályázatot. A község hadikötvényeiért, amelyet 6 %-os államkötvényre váltott be, megkapja a kötvény teljes névértékét, vagyis a(kötvényeket) kötvényenként 100 koronát.

 „Csallóközi Hírlap" 1927.XII.25.