1928. február 25

Megalakult a római katholikus énekkar


 Gután 50 tagból álló énekkar ala­kult meg. A pártoló tagok száma folyton növekszik. Pártoló tagok évenként fizetnek 5 korona tagsági díjat. Ezen énekkar a nem ta­goknak a temetési szertartást 60 koronáért, pártoló tagoknak 30 koronáért míg a működő tagoknak pedig ingyen teljesíti. Az énekkar elnöke Dr. Bognár Gergely plébános.

"Csallóközi Hírlap" 1928.II.25.