1928. december 2

Megalakult Gútán a kultúregyesület

Gútán e hó 25-én a Szlovenszkói magyar Kultúr Egyesület Dr. Bognár Gergely ottani plébános elnöksége alatt. Az egyesület megalakulását a lakosság a legnagyobb örömmel fogadta és oly lelkesedéssel csatlakozott a mozgalomhoz, hogy vagy 1000 tag jelentkezett felvételre.

"Csallóközi Hírlap" 1928.XII.2.