Megalakult Gútán a kultúregyesület

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Megalakult Gútán a kultúregyesület

1928.12.02

Gútán e hó 25-én a Szlovenszkói magyar Kultúr Egyesület Dr. Bognár Gergely ottani plébános elnöksége alatt. Az egyesület megalakulását a lakosság a legnagyobb örömmel fogadta és oly lelkesedéssel csatlakozott a mozgalomhoz, hogy vagy 1000 tag jelentkezett felvételre.

"Csallóközi Hírlap" 1928.XII.2.