1931. május 12

Menjetek megnézni véres lakodalmam!

Egy gútai legény tizennégy késszúrással kivégzett egy fiatal leányt, mert nem akart a felesége lenni.

Páratlan kegyetlenséggel véghez vitt gyilkosság történt szombaton délelőtt gútán, ahol megint felvillant a híres gútai bicska, s ki­oltotta egy jóravaló tisztességges leány életét. Szombaton délelőtt értesítették a komáromi csendőrséget Gútáról hogy halálos végű késelés történt.

Dobi Franciska Húszéves leány egyedül élt apjával kis gútai há­zikójukban és a fiatal leány vezette a háztartást otthon. A csi­nos leánynak az utóbbi, időben Hegyi László huszonöt éves Gútai legény akart udvarolni, de a leány elutasítólag viselkedett a fiatalemberrel szemben, s nem akart róla semmit tudni. Pén­teken este ismét megjelent Hegyi László Dobiék házában, és az apától megkérte a leánya kezét. Az apa, tudva azt, hogy a leánya nem szimpatizál a fiatalemberrel, szintén elutasította a fiatalember ajánlatát, akinek ezzel meghiúsult a házassági terve. A leány azért sem akart a legényhez menni feleségül, mert rossz hírben állott, már többször volt büntetve verekedésekei miatt úgyszintén lopásért is és legújabban erőszakos nemi közösülés miatt indítottak ellene eljárást. A legény még aznap este fenye­gető levelet írt a leánynak, akinek bejelentette, hogy miután nem akart felesége lenni, másé sem lesz, mert végezni fog vele. Másnap/azonnal//szombat/ reggel nyolc óra után a leány apja elment hazulról a földek e, s a leány egyedül maradt otthon. Az előző napi események után aggódva fogott hozzá munkájához, s azér az ajtót bezárta maga mögött. Hegyi László már korán reggel megleste, hogy a leány apja mikor megy el hazulról, s amikor elment, az udvar felöli részen hátul átmászott a kerítésen és behatolt a la­kásba ahol felelősségre vonta a leányt majd elővette zsebkését és a nyitott késsel többször rátámadt a leányra, akit átölelve ma­gához szorított és úgy döfködte be a kést a leány felső testébe. A leány segítségért kiáltott , és védekezni próbált, de az erős fiatalember nem engedte ki a karjaiból az alig húszéves leányt és vadul döfködte be a kést a mellébe a szívébe, a tüdejébe, a hátába. Jellemző a fiatalember elszántságára és dühére, hagy oly vigyázatlanul döfködte a kést a leányba, hogy ezáltal saját kezé­be amint átölelve fogtaa leányt is beleszúrt a késével. Mi­után több tízszer beledöfte a kést a leányba,  valóságos vértócsa keletkezett már a szobában, a gyilkos elmenekült. Szökése közben találkozott egy ismerős suszterral, aki megkér­dezte, mit csinált a leánynál, mikor annak apja nem volt ott­hon?

Menjenek megnézni véres lakodalmam! Mondta a legény, aki ezért is küldte el Dobiék házába a cipészt, mert akkor még maga sem tud­ta, hogy a leány él-e vagy pedig már halott. Amikor a cipész be­ment Dobiék házába, a leány már halott volt. A gyilkosság felde­rítése után rögtön hazavitték apját a földekről, de már csak le­ánya borzalmas összecsonkított holttestét láthatta viszont. A gyilkos tette után megkísérelte a szökést, de a csendőrök du. 2 óra tájban elfogatták  Nagyszigeten.

Még aznap délben a komáromi államügyészségtől vizsgálóbizottság szállt ki a helyszínre, amelynek tagjai voltak Mezay János dr. főorvos, Selák dr. egészségügyi megbízott, Nagy Géza dr. tör­vényszéki bíró és Koblisék tisztviselő. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy a leány tizennégy szúrást kapott a felső testébe, ezek közül négy a tüdejét járta át, 1 pedig a szívébe hatolt, a halál okát a tüdőszúrásból eredő belső vérzés okozta. A leány holttestét felboncolták. Hegyi László, amikor a csendőrök szembesítették a halott leánnyal, láthatólag rosszul lett. A gyilkost beszállították a komáromi államügyészségre. A leány apja iránt aki özvegy ember, a községben őszinte részvét nyilvánult meg. A leányt általában jóravaló, tisztességes leány­nak ismerték aki nagy segítségére volt a háztartásban.

"Komáromi Lapok, 1931.V.12. kedd