1970. január 1

Esterházy Imre hercegprímás adománylevele a gútai halászoknak-1737

«Imre birod.hg. esztergomi érsek. Adjuk emlékezetül jelen levelünkkel mindnyájoknak, kiket illet, hogy minekutána a mi Komárom megyében létező és a mi Esztergomi érsekségünkhöz tartozó. Gutta M.Városunknak lakói és lakosai; a Duna bizonyos részét a Csergő hajlásnak nevezett kanyarulatot, mely minket és a fönt nevezett Érsekségünket illet, holt vizzé az az tóvá átváltoztatni, s ily módon nekünk és utódainknak új halászati javadalmakat szerezhetni tervezték volna és e célból egy csatornyának (melyen a Duna természetes medréből elvezettetnék s azután, ahol a föld fekvése megengedi ugyanabba visszaszakadjon) saját munkájok és fáradságok s költségekkel való készítését magokra vették vala s annakidőnkinti föntartására a mondott állapotban magokat készeknek nyilatkoztatták volna . . . Miszerint, amint Isten segedelmével ama halászat meg fog kezdődhetni s haszna mutatkozni fog, akkor kiszakítatván abból mindég egy harmadrésze a halászok számára, a többi kétfelé menjen. Az egyik rész ugyan nekünk és utódainknak, a másik rész pedig a fönnebb érintett munka, fáradság és költségek tekintetéből)a mondott M.Városi lakosoknak s hasonlólag az őutódaiknak is jusson». (1737.október 7.) 

Forrás: Gaál Károly: A gutai «rekeszt» és vizafogócége 

Fotó: wikipédia

szerk. Sárközi János