1927. január 1

Bognár Gergely gútai plébános

A 20.században nagyon sok jeles ember élt, alkotott Gútán, és fáradhatatlan munkával segítették, óvták közösségünket. Közülük egyik Bognár Gergely plébános.

Született 1868-ban Pósfán. Középiskoláit Pozsonyban végezte el. Teológiát Esztergomban tanulta. Pappá 1892-ben szentelték. Működését mint káplán Pozsonypüspökin kezdte meg, 1896—1927-ig Dunahidason, utána pedig Gután plébános. Szentszéki tanácsosnak 1926-ban nevezték ki. Elnöke az iskolaszéknek és a Hitelszövetkezetnek, a Gútai Fogyasztási Szövetkezetnek, az Alsó-Csallóközi Ármentesítő IV-ik körzetének elnöke, az Egységes Magyar Párt helyi csoportjának díszelnöke, a Népművelődési Bizottságnak stb. A cseh megszállás alatt felfüggesztették kongrua és nyugdíjigényét. Minden lehetőt elkövetett, hogy megkönnyítse azoknak a magyaroknak életét, sorsát, akik a cseh önkény és igazságtalanságok által szenvedtek. A magyar érdemrend tiszti keresztjének tulajdonosa és kinevezett esztergomi protonotárius kanonok. 1947. máj. 30-án hunyt el, életének 80., pappászentelésének 55. évében. Az esztergomi bazilika kriptájában temették el.

Forrás: Beke Margit: Esztergomi kanonokok 1900-1985 (Unterhaching, 1989)

Szerkeszti: Sárközi János