Sedem rokov pocty Dunaju

Vítame Vás v Kolárove!
2021. jún 15. Utorok, Vít

Sedem rokov pocty Dunaju

23.06.2015 / 15:07
Vyvrcholením environmentálneho snaženia žiakov a pedagógov Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kolárove bol tohtoročný, už VII. ročník Dňa environmentálnych aktivít, ktorý prebehol pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja.

Tak ako po uplynulé roky, aj tentokrát bol program pripravený a realizovaný počas celých 24 hodín.

Po úvodnej školskej relácii sa žiaci vybrali mimo areálu školy, aby plnili úlohy environmentálneho,  ale i regionálneho charakteru. V mestských priestranstvách a viacerých inštitúciách vyhľadávali a spoznávali rastliny a živočíchy, parky, sochy a pamätníky ako aj iné historicky zaujímavé objekty a tabule významných osobností. Častými indíciami boli doplňovačky, obrázky a iné teoretické poznatky získané v škole. Najstarší žiaci sa oboznámili s vodstvom mesta, vodným dielom v Gabčíkove a zároveň si pripomenuli aj 50.výročie povodne, ktorá Kolárovo postihla v roku 1965 pretrhnutím hrádze Dunaja pri Čičove.

Pokračovaním dopoludňajšieho programu bol výchovný koncert na tému „Pitná voda – najvzácnejšia tekutina“ v podaní umelcov Patron – BV z Banskej Bystrice. Na záver vystúpenia sa účinkujúcim podarilo zodvihnúť žiakov i pedagógov zo stoličiek a vyburcovali ich k rytmickému a hlasitému potlesku.

V poobedňajšom čase dostali priestor i športové, tanečné, degustačné i relaxačné aktivity. Žiaci školy a škôlky, ich rodičia, ale aj ostatní prítomní záujemcovia si mohli vyskúšať svoju zručnosť v spracovávaní prírodného materiálu, v love rybičiek z fiktívneho rybníka, v cyklistickej jazde cez prekážky, streľbe zo vzduchovky, rúčkovaní na lane a v príprave a ochutnávaní jednohubiek so zdravou nátierkou a zeleninou. Veľký úspech mala škola moderného aj ľudového tanca, ukážky miestnych kynológov so svojimi štvornohými miláčikmi ako aj oboznámenie sa s najnovšími telovýchovnými pomôckami – sladeboard a slackline. Chlapcov, ale aj dievčatá očarili kamiónové ťahače, ktoré ani chvíľu neboli prázdne. Nespočetnekrát sa šplhali po vysokých schodíkoch, skúmali priestor kabíny a hrali sa na šoférov.

Po večeri sa všetci, ktorí sa chystali prespať v škole, pobrali k brehu mŕtveho ramena Malého Dunaja. Po tečúcej vode spúšťali plávajúce lampióny s dobroprajnými pozdravmi pre jednu z najväčších riek Európy.

Vo zvyšku dňa prišlo na rad ešte premietanie populárneho rozprávkového filmu podľa vlastného výberu žiakov. No a napokon prišla neskorá nočná hodina, keď za zvedavých a obdivujúcich pohľadov prítomných sa k oblohe vznieslo niekoľko desiatok lietajúcich lampiónov šťastia. A naozaj – v očiach najmä tých najmenších sa zračilo šťastie, obdiv a spokojnosť. Netrvalo dlho a všetci sa po pestrom a najmä pohybovo náročnom dni uložili na odpočinok. Zaľahli na svoje provizórne lôžka v triedach, stanoch a kamiónoch, aby si vo sne opäť premietli najkrajšie zážitky uplynulého dňa. A potom prišlo ráno. Každý sa potešil zo sponzorských darčekov, ktoré obdržali pri odchode domov a s radosťou sa ponáhľali do náručia svojich rodičov. Viacerí aj so slovami „ ... a môžem tu spať aj o rok?“ Dovtedy však musia postačiť len spomienky nad stovkami zhotovených fotografií.

I tentokrát to bola dôstojná bodka za školskými environmentálnymi aktivitami a úlohami medzinárodného programu Zelená škola, ktoré sme si na končiaci sa školský rok stanovili.

Pri tejto príležitosti ďakujeme za pomoc a sponzorskú podporu miestnym podnikateľom a združeniam: Marián Szulcsányi TRIO TRANS a VOLVO SLOVAKIA, pekáreň HAPEKO, Angelika Tóthová TOPOGÓ, Tomáš Balázs TRDELNÍKY, Katarína Lengyelová KITTY, stavebniny SZ + J, Melánia Tóthová ZELOSERVIS, Rodičovské združenie pri Základnej škole Jána Amosa Komenského a Občianske združenie SALIX.

Ďakujeme aj miestnemu kynologickému klubu, členom Komisie povodňovej ochrany a ochrany životného prostredia, členom folklórneho súboru Mlynček a Nezábudky, rodičom, učiteľom, vychovávateľom a každému, kto sa zaslúžil o zdarný priebeh tohto tradičného dňa.

Valéria Kissová