Spomínali na ničivú pohromu v Kolárove

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 16. Nedeľa, Svetozár

Spomínali na ničivú pohromu v Kolárove

03.07.2015 / 14:00
Presne pol storočia ubehlo odvtedy, kedy voda zaliala celé Kolárovo. Obyvatelia vtedajšej obce už od polovice júna 1965 ratovali svoj majetok , holé životy i dobytok.

Skaza prišla roku 1965, v noci 25. júna o 01:15 hodine, kedy sa pretrhla provizórna niekoľkokilometrová hrádza a voda zaplavila takmer celú dedinu. V nepretržitej pohotovosti boli záchranné zložky, hasiči a vojaci, ktorí obyvateľom pomáhali.

Štastie v neštastí, že nedošlo k ujme na zdraví a ani k úmrtiu. Vie o tom svoje aj vtedajší predseda Miestneho Národného Výboru Ján Jány, ktorý spolu s manželkou Máriou často spomínajú na časy minulé. Nebolo to inak ani pri spomienkových oslavách konaných pri príležitosti päťdesiateho výročia povodne v Kolárove. Hoci pán Jány kvôli chorobe a pokročilému veku – má 86 rokov – sa nezmohol slova, ale zato sa statočne postavil k pamätníku s názvom Vzplanutia živlov, vedľa ktorého so súčasným primátorom mesta Árpádom Horváthom zasadil exotickú drevinu Davidiu obalovú. Drevina je známa najmä vďaka svojim neobyčajným kvetom. Počas veterného dňa sa pohybujú vo vetre ako biele holubice alebo ako zavesené vreckovky.

Na začiatku dvojdňovej spomienkovej slávnosti sa vo veľkej zasadačke mestského úradu konalo spomienkové zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta Kolárova v slávnostnom príhovore zdôraznil, že je potrebné spomínať na ničivú povodeň, ale rovnako je dôležitá oslava znovuzrodenia mesta.

„Katastrofa z roku 1965 zmenila Kolárovo od základov. Po rozsiahlej povodni sa v meste začala okrem poľnohospodárstva rozvíjať aj strojárska výroba a nábytkárstvo. Namiesto dlhých sedliackych domov sa otvárali nové ulice. Tradičné spoločné dvory, ktoré v mnohých prípadoch obývalo štyri až päť rodín, boli postupne nahradené poschodovými rodinnými domami. Po povodni boli postavené dve nové školy, tri materské školy, kultúrny dom i mestský úrad. Vďaka pomoci pracovníkov z Čiech boli vybudované bytové domy na Pražskom námestí a na Brnenskom námestí. A od začiatku 70. rokov začali v meste vyrastať aj štvor- a osemposchodové činžiaky.” – povedal v príhovore Horváth.

Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj primátori družobných miest Kisbér, Pitvaros, Medeš a Poľný Berinčok ako aj starosta obce Galgaguta.

Na stretnutí vyhodnotili literárnu súťaž s názvom Voda je pánom. Zvláštnu cenu dostali Daniel Bagita, Friderika Fűri, Dominika Bogárová a Viktor Nagy. Následne zazneli dve ukážky z ocenených literárnych diel v podaní Hildy Szépeovej a Jánosa Mayera.

Neskôr sa prítomní presunuli do auly mestského úradu, kde si mohli pozrieť pestrú prezentáciu digitálnych fotografií, na ktorých sú zachytené momenty popovodňových záchranných prác. Sériu fotografií uviedol Andrej Kürti.

Záver dňa patril organovému koncertu Istvána Nagya, ktorý sa uskutočnil v miestnom rímskokatolíckom farskom kostole Panny Márie nanebovzatej.

Roland Borka

Foto: autor