Pozvánka

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 13. Štvrtok, Servác

Pozvánka

07.01.2016 / 13:00
Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove usporiada dňa 13. januára 2016 o 17.30 hod. prvé občianske fórum pre civilné organizácie, na ktoré týmto srdećne pozýva ich predstaviteľov. Schôdza sa uskutoční v rotunde kultúrneho domu.

Programové body fóra:

- oboznámenie sa s podmienkami čerpania fondov pre civilné organizácie z rozpočtu mesta
- iné možnosti čerpania fondov
- oboznámenie sa s prioritami činnosti kultúrnej komisie a kalendárom kultúrnych podujatí na rok 2016
- diskusia, zjednotenie spoločných a požiadaviek a predstáv

Svoje pripomienky posielajte na mailovú adresu vmk@gmail.com.

zdroj: Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ