Vitáztak a szemétdíjról, reformot sürgetnek Gútán

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 18. kedd, Erik

Vitáztak a szemétdíjról, reformot sürgetnek Gútán

2015.11.09 / 18:00
Finta: "A javaslatba bedolgoztam 10,9 százalékos emelést, amit azzal indokolok, hogy tizenöt százalékkal nőtt a kitermelt hulladék mennyisége."

Hulladékosztályozó telep (Fotó: Kovács Adrán)
Élénk vita kerekedett a hulladékgazdálkodásról szóló programpont megtárgyalásakor az önkormányzat legutóbbi ülésén.

Érdekes helyzet alakult ki éppen a beterjesztett hulladékilleték-emelést illetően, tekintve, hogy míg Finta Zoltán hivatalvezető az emelés szükségességét ecsetelte, Horváth Árpád (MKP) polgármester nem tartotta azt indokoltnak.

Több képviselő is felszólalt és éles kritikával illette a beterjesztést. Finta Zoltán, hivatalvezető elmondta, 2015-ben megszűnt a lehetőség, hogy a város Ekelre szállítsa a hulladékot, ezért új lehetőség után kellett nézni.

„Az elvégzett adatgyűjtésekből kiderült, két potenciális lehetőség van: az izsai vagy a negyedi lerakóhely. A legolcsóbb variációt számítva is a költségek ötvenhárom ezer euróra fognak nőni. A javaslatba bedolgoztam 10,9 százalékos emelést, amit azzal indokolok, hogy tizenöt százalékkal nőtt a kitermelt hulladék mennyisége. Kiviláglik, hogy a város területén a hulladékgazdálkodást meg kell változtatni. Hatalmas költség, megközelítően háromszázezer euró.” – vázolta a helyzetet Finta.

Horváth Árpád (MKP) polgármester nem támogatja a hulladék-illeték emelését. „Szükséges látni, hogy a hulladékgazdálkodást meg kell reformálni. Ki kell használni a pályázatokat, és azok segítségével aztán korszerűsíteni a hulladékbegyűjtő udvart, az ott található szociális helyiségeket, présgép, traktor, hon és kamionmérleg megvételét tervezzük. Jártunk a negyedi szeméttelepen. Az úti költségek csökkentését úgy tudnánk elérni, ha Nagysziget és Negyed között járhatóvá tennénk az utat.” – fogalmazott a polgármester.

Árgyusi Imre (független) képviselő felszólalásában megemlítette a hulladék-elszállítási illeték megváltoztatását, jelezve, csökkentené, illetve személyre szabná.

Lengyel István (független) képviselő viszont a hulladékilleték emelése mellett kardoskodott, ami személyenként évi 1,80 eurót jelentene. „Jelenleg mintegy százhúsz ezer eurós deficittel számolunk a hulladékgazdálkodásnál. Nem beszélünk arról, hogy ezt az összeget hogyan akarjuk csökkenteni. Öt éve nem emeltünk adót. Nekem sem öröm, hogy adót kell emelni.– mondta Lengyel.

Koczkás Beáta (MKP), alpolgármester a városi tanács javaslatát is ismertette, hogy tizenöt százalékkal megnövekedett a hulladéktermelés, s ez indokolja az adó mintegy tíz százalékos emelését. Finta Zoltán hivatalvezető újabb felszólalásában nyomatékosan kérte a képviselőket, szavazzák meg a hulladékilleték megemelését. „Ha nem emelnénk illetéket, akkor megnövekszik a deficit. Ezt az összeget be kell építenünk a költségvetésbe. Azok fognak fizetni, akik dolgoznak. Ha a költségvetésből fizetjük, vagy emelt illetékből, az így is, úgy is közös teher. Ez egy közös feladat.”– mondta Finta.

Ferencz László (független) képviselő szintén támogatja a reformot, ugyanakkor nem javasolja az adóemelést. „Ez egy sokéves probléma. Most úgy oldanánk meg, hogy megemeljük a hulladékilletéket? Nem fogok mellette szavazni, mert nem merítettük ki az összes lehetőséget.”– mondta Ferencz.

Samu István (MKP) képviselő egyenesen kikelt a javaslat ellen, mondván, mindegyik bizottságnak feladatának kell lennie ezzel foglalkozni, mivel mindenki szemetel. „Az lenne a legegyszerűbb, hogy emeljük az illetéket. Ne legyünk populisták, ne szavazzuk meg. Vannak, akik évek óta nem fizetnek és nagyon rosszul veszi ki magát, hogy azokon verjük el a port, akik továbbra is fizetnek.”– mondta Samu.

Németh Ivett (független) képviselő a kintlévőségek csökkentését javasolta, illetve hogy a város minden törvényes eszközt kihasználva hajtassa be a tartozásokat.

Forró Tibor (független) képviselő hozzátette, hogy a nem fizető réteg tartozásának hatástalan a behajtása és az ő bizottságában is foglalkozni fognak a hulladékgazdálkodást érintő kérdésekkel valamint támogatja, hogy a város lakosait kell rábírni, kimutathatóan szeparáljanak. A polgármester megjegyzi, körülbelül hetven végrehajtói végzést postáztak a hulladékilleték behajtására, és közzétették az adósok listáját.

Hosszas egyezkedés után végül a képviselők három igen, hét nem és négy tartózkodás ellenében nem fogadták el a javaslatot, azaz nem lesz adóemelés. Reformra viszont lehet számítani.

Borka Roland