Nem kapott többlettámogatást a Gúta TV

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 16. vasárnap, Botond, Mózes

Nem kapott többlettámogatást a Gúta TV

2015.11.30 / 19:00
Egyelőre nem kapott kiemelt, mintegy ötezer eurós támogatást a Gúta TV Kft. A városi képviselőtestület novemberi ülésén napirendre került a városi televízió pénzügyi fejlesztési terve.


A Forgács Attila, a Gúta TV ügyvivője által benyújtott tervezet nem nyerte el teljes mértékben a képviselők tetszését és többen is kritikát fogalmaztak meg az ügyvivő felé. Forgács öt területet nevezett meg, amelyen változtatni kívánnak, mégpedig a humánerőforrás, a technikai berendezések fejlesztése, a programstruktúra változtatás, arculatváltoztatás valamint az adás digitalizációjának témáját emelte ki. Bedolgozásra került mintegy 4200 euró az idei évre, valamint a jövő évet illetően ötezer eurós többlettámogatással számolt. Németh Ivett (független) képviselő a vállalkozói bizottság elnöke az ülésen ismertette bizottságának határozatát. „Bizottságunk úgy határozott, hogy azt az összeget, azaz 4600 eurót – az idei évre vonatkozóan – azt javasolja bedolgozni a 2015-ös év költségvetésébe. Azzal a kikötéssel, hogy tételesen felsorolásra kerüljenek a kiadások illetve a többletmunkák felsorolását is kérjük. Ami pedig a beruházási tervet illeti, a bizottság azt javasolta, hogy a felügyelő tanács tárgyalja át és véleményezze. És csak a szakvélemény ismeretében javasoljuk bedolgozni a 2016-ös év költségvetésébe.” – fogalmazott Németh.

A pénzügyi bizottság határozatát annak elnöke, Lengyel István (független) képviselő ismertette. Aszerint az ötezer eurós támogatás kerüljön a tartalékalapba és majd a jövő évi márciusi testületi ülésen kerüljön kiértékelésre az addig a Gúta TV-ben véghezvitt arculatváltás függvényében. „Lényegében arról van szó, hogy akkorra egy olyan látható és fogható eredményt kell a Gúta TV-nek felmutatni, hogy azután lehessen a megítélt pénzt meríteni. – mondta Lengyel az ülésen. Gőgh Mihály (MKP) képviselő, frakcióvezető ismertette frakciójának véleményét, hogy az előterjesztett anyag jóváhagyását javasolja, azaz a két kölcsönt (2000+2600) a 2015-ös évi költségvetés terhére hagyja jóvá, és a jövő évre vonatkozó dotáció csak a márciusi ülésen kerüljön megítélésre. „Az önkormányzat 2016-os márciusi ülésén foglalkozzon a Gúta TV értékelésével, és ott hozzon döntést a Gúta TV további sorsával és tervezett fejlesztésével kapcsolatban.” – olvasta fel a frakció módosító javaslatát Gőgh. Árgyusi Imre (független) képviselő annak adott hangot, vajon a Gúta TV-nek van-e elég anyagi fedezete a bérek kifizetésére. Erre Forgács megjegyzi, hogy két dologról van szó: az egyik a 4600 eurós idei évi támogatás, ami pluszköltség az eddig véghezvitt fejlesztéseket takarja, míg a további ötezer euró elengedhetetlen a jövőben fejlesztéseket illetően. Úgy fogalmaz, ez az összeg mindenképpen szükséges, mivel félő, likviditási problémák jelentkezhetnek. 

Németh újabb hozzászólásában a tévé közszolgálatiságát emelte ki és felhívta a figyelmet a vagyongazdálkodás alapelveire. Ha abban nem lesz változtatás, akkor az csak a polgármester és az ügyvivő feladata, az önkormányzat mindezt nem tárgyalja. Lengyel hozzáteszi, hogy a városi televízió továbbra is havonta kapja a mintegy 3600 eurót, ahogy eddig, csupán a további támogatás- ötezer euró - folyósítását odázná el, mégpedig áprilistól fokozatosan. „Ezt kérjük, nincs ebben semmi csapda. Az ülésen az ügyvivő is azt mondta, kivitelezhető, realizálható, működtethető. Valamit valamihez kötöttünk.” – mondta Lengyel. Meglehetősen hevesen reagált a felvetésekre a Gúta TV ügyvivője. „Nem tudok ezzel egyetérteni. Félek attól, kicsit túszhelyzet alakulhat ki. Mint a jelen esetben is látható, hogy nem szavaztuk meg a szemétdíj-emelést akkor nem találjuk meg az ötezer eurót. Ez itt el is hangzott. Ki fogja eldönteni? Kiállok a pulpitushoz márciusban, elmondom, milyen változtatásokat hoztunk, mire a képviselők mondhatják, szerintük nem. Ez állóháború. És szerintem ilyen testületben, ilyen bizonytalanságnak nincs helye. Ezt konkrétabban kellene megfogalmaznunk.” – mondta az ülésen Forgács.

A képviselők végül kilenc igen, négy nem és két tartózkodás mellett elfogadták az MKP frakció módosító javaslatát, miszerint a 2016-ös évre vonatkozó ötezer eurós támogatás összegét tartalékalapba helyezi és a márciusi testületi ülésen dönt annak felhasználási módjáról.

Borka Roland