A Szabadságharc alatt történt

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

A Szabadságharc alatt történt

2010.10.14

A SZABADSÁGHARC ALATT TÖRTÉNT

1848-ban a Császta medrében vonultak fel a magyar csapatok. Az ellenség nem látta őket, mert mélyen voltak, s a Császta partja dombos.

Nádszeg alatt sikerült hátba támadni az osztrákokat. Az osztrák tábornoknak lófarkas csákója volt. A csákót köröskörül lófarok borította, még az arcát is védte. így nem tudták a fejét levágni. Négy vagy öt magyar huszár volt már mellette elesve.

Akkor odavágtatott egy magyar huszár:

—Menjetek gyerekek, ezt nem úgy kell levágni!

Azzal a kardja hegyével szúrt a tábornok torka felé. A lófarkon akadály nélkül keresztülment a szúrás, a tábornok leesett a lováról és azonnal meghalt.

Az osztrákok szoborral jelölték meg e helyet Nyárasd alatt, mert főtábornok volt, akit az öreg huszár agyonszúrt. Kőből volt készítve a szobor: négyszögletes oszlopon egy osztrák katonafej.

1928-ban még látták mohával benőve.

(Forrás: T. L.)

Másik variáció:

A szabadságharc alatt honvéd huszárok üldözték a vasas németeket. A frontvonal a Császta patak mellett volt, Gúta és Nyárasd között. A vasas németek elfogtak egy rajnyi huszár előőrsöt, és az ezredesük agyonlövette a honvédeket, kb. 15 embert.

Ezért a huszárok bosszút fogadtak, és a német vasasok ezredesét sikerült is Gúta és Nyárasd határában elfogni. Az ezredesnek nagy haja és szakálla volt, s a huszárok e miatt nem tudták levágni a fejét, mert az a kard élét felfogta.

Nézte ezt egy öreg huszár és amint látta, hogy a fiatalok nem boldogulnak az ezredessel, ezt mondta:

—Most figyeljetek zöldfülűek!

Lóháton a kardot szúrásra állította és az ezredes torkát keresztülszúrta, aki azonnal meghalt.

—Ilyenkor nem vágni, hanem szúrni kell - mondta az öreg huszár.

Az ezredesnek a szabadságharc után a németek emlékművet állítottak

oda, ahol a huszárok megölték.

(Forrás: Cs. S.)