AZ ERŐS OLLÉ ALBERT

I.

A Telekes-féle házban volt akkor a Nagykocsma. A gazdák minden "> AZ ERŐS OLLÉ ALBERT

I.

A Telekes-féle házban volt akkor a Nagykocsma. A gazdák minden " />

Az erős Ollé Albert I.

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Az erős Ollé Albert I.

2010.10.14

AZ ERŐS OLLÉ ALBERT

I.

A Telekes-féle házban volt akkor a Nagykocsma. A gazdák minden év elején itt fogadták fel a szolgákat. Ilyenkor összejöttek, s habár

szerződést írásban itt nem kötöttek, szolgakötés, szolgafogadás napjának nevezték.

Ollé Albert szolgát nagyon sokan szerették volna nagy ereje és szelíd jámborsága miatt. Ha egyik elszegődtette, a másik titokban le akarta erről beszélni, magához akarta csalni.

Egyszer ilyen esetből hatalmas ribillió támadt. Végül a felső malommal szemben lakó Borka Szabó Miklóshoz szegődött el. Ennek volt három-négy pár lova, ökörfogata, ezekkel dolgozott Ollé Albert.

Olyan ember volt ez az Ollé, aki két boglya szénát is felrakott a szekérre akkor, mikor mások egyet is csak nagy nehezen tudtak.

Egyszer, mikor egy pár ökörrel egy jól megrakott szekeret húzatott a kompról a töltésre, az egyik ökör el-elmaradozott. Ollé fogta magát, kifogta a gyöngébbiket a járomból, s maga bújt a helyére.

—No, gyerünk! - szólt a másiknak.

Nekirugaszkodtak, aztán egyesült erővel felhúzták a szekeret a töltésre.

(Forrás: Isk. Kr.)