Deratizácia

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 16. Nedeľa, Svetozár

Deratizácia

24.06.2015 / 16:01
Mesto Kolárovo oznamuje občanom nášho mesta, že v období od 15.06.2015 do 10.07.2015 zabezpečuje jarnú celomestskú deratizáciu budov vo vlastníctve mesta, rodinných domov na území mesta, verejných priestranstiev a ostatných budov okrem podnikateľských subjektov v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. podľa rozpisu

Od 15. - 19.06.2015 – ul. Poľovnícka, Horný Rad, Bratislavská, Jánošíková, Agátová, Sládkovičova, ul. Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Poľná, Harcsová, Malodunajská, Jesenského nábrežie, Dlhá, ul. Práce, Hlavná, Staničná, Trávnická, Hlboká, Krátka, Mlynská, Vrbová, Studená strana, Budovateľská, ul. Sv. Anny, ul. Madácha, Železničný rad, Rábska, Mostová, Športová, Horná ul. , Malinová,

Od 22. - 26.06.2015 – Viktora Palkovicha, Partizánska, Remeselnícka, ul. Víťazstva, Petőfi rad, Dunajská, Rovná, ul. L. Novomestského, Dolná, Krížna, ul. Slobody, Štúrova, Kollárova, Komárňanská, Jazerná, Podhájska, Šafáriková, Lesná, Česká, Mierová, Záhradnícka, Ružová, ul. Antona Bernoláka, Kossuthova, Školská, Tržná, Bočná, Nová, Brnenské nám., Kostolné nám., Obrancov mieru, Októbrové nám.,

29.06. – 03.07.2015 – Novozámocká, Orechová, Radnótiho, Slovenská, Slávikova, ul. Györgya Klapku, Krajná, Rybárska, Štefánikova, Trnavská, Slnková, Švermova, ul. P. O. Hviezdoslava, Topoľová, Jilemnického, Roľnícka, Východná, Banícka, Považská, Osada Dankó Pistu, Mládežnícka, Čergov, Kvetná, Osada Reviczkého,

06. – 10.07.2015 – Veľký Ostrov, Veľká Gúta – Örtény, Častá, Pačérok  

Deratizáciu bude vykonávať firma Derakat s.r.o. na základe poverenia Mesta Kolárovo a pre obyvateľov je bezplatná. Nástrahy budú rozmiestňovať pracovníci firmy, ktorí zároveň poskytujú aj odborné rady. Pracovníci sa budú pohybovať podľa hore uvedeného rozpisu bielym autom značky Peugeot s označením a logom firmy Derakat s.r.o.. Prosíme obyvateľov rodinných domov, aby spolupracovali s pracovníkmi firmy a umožnili im rozloženie návnad. 


V prípade akýchkoľvek informácií, nejasností, otázok volajte na tel. č. 0917 314 092 p. Peter Katona. 

www.kolarovo.sk