Informácie

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 13. Štvrtok, Servác

Informácie

 • Výzva

  12.01.2016 // Informácie

  Mesto Kolárovo vyzýva oprávnené organizácie resp. podnikateľov, na podávanie projektov v zmysle VZN 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo schváleného MsZ dňa 30. 11. 2015.

 • Pozvánka

  07.01.2016 // Informácie

  Komisia kultúry a kultúrneho dedičstva pri MsZ v Kolárove usporiada dňa 13. januára 2016 o 17.30 hod. prvé občianske fórum pre civilné organizácie, na ktoré týmto srdećne pozýva ich predstaviteľov. Schôdza sa uskutoční v rotunde kultúrneho domu.

 • Oznámenie: Orálna vakcinácia líšok proti besnote

  12.10.2015 // Informácie

  Oznamujeme občanom nášho mesta, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR so spolupracujúcimi organizáciami a s orgánmi miestnej samosprávy SR, organizuje sezónnu (jesennú) kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.

 • Deratizácia

  24.06.2015 // Informácie

  Mesto Kolárovo oznamuje občanom nášho mesta, že v období od 15.06.2015 do 10.07.2015 zabezpečuje jarnú celomestskú deratizáciu budov vo vlastníctve mesta, rodinných domov na území mesta, verejných priestranstiev a ostatných budov okrem podnikateľských subjektov v čase od 9,00 hod. do 17,00 hod. podľa rozpisu