Oznámenie: Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Vítame Vás v Kolárove!
2021. máj 16. Nedeľa, Svetozár

Oznámenie: Orálna vakcinácia líšok proti besnote

12.10.2015 / 08:00
Oznamujeme občanom nášho mesta, že Štátna veterinárna a potravinová správa SR so spolupracujúcimi organizáciami a s orgánmi miestnej samosprávy SR, organizuje sezónnu (jesennú) kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote spôsobom, ktorý zodpovedá kritériám WHO.


Termín orálnej vakcinácie je od 12. októbra do 23. októbra 2015, posun je možný podľa vývoja počasia.

(kolarovo.sk)