Angyal Béla: A szakmaiságot helyezi előtérbe

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Angyal Béla: A szakmaiságot helyezi előtérbe

2014.11.05 / 13:09
A közelgő helyhatósági választások kapcsán portálunk kérdésekkel fordult az egyes polgármesterjelöltekhez, hogy osszák meg gondolataikat olvasóinkkal. A kérdéseket elektronikus úton juttattuk el a címzettekhez, válaszaikat változtatás nélkül közöljük.

A közelgő helyhatósági választások kapcsán portálunk kérdésekkel fordult az egyes polgármesterjelöltekhez, hogy osszák meg gondolataikat olvasóinkkal. A kérdéseket elektronikus úton juttattuk el a címzettekhez, válaszaikat változtatás nélkül közöljük.

 

Milyen megfontolásból döntött úgy, hogy polgármesterjelöltként indul a helyhatósági választásokon?

Hosszas mérlegelés után döntöttem így, elsősorban azért, hogy választási lehetőséget nyújtsak a gútai polgároknak a jelenlegi városvezetés mellett. A többi jelölt személye nem nyújt garanciát a várt változásra. Az utóbbi négy évben a helyi önkormányzatban végzett képviselői munkám is erre kötelez. A legaktívabb képviselők közé tartoztam, gyakran fogalmaztam meg javaslatokat és sokszor építő jellegű kritikát az üléseken. Hiszem, hogy az indulásom fokozza a versenyhelyzetet és ezzel a választói részvételt is.

Korábban már többször indult, ám alulmaradt. Miből gondolja, hogy most sikerülhet?

Úgy érzem, az emberek változást akarnak. Elegük van a jelenlegi ötlettelen, pártközpontú és önelégült önkormányzati munkából. A fő kérdés azonban az, hogy az elégedetlen tömegek el mennek-e szavazni? Gútán az utóbbi időben nagyon alacsony volt a részvétel minden választáson. Négy éve is csupán 47 százalék élt szavazati jogával. Az elégedetlenségüket sokan azzal fejezik ki, hogy nem mennek el szavazni. Így egy nagyrészt anyagilag érdekelt kisebbség dönti el már évek óta a választások kimenetelét. Amennyiben ezen sikerül változtatni, van esély a győzelemre.

Jelenleg képviselőként számos döntést hozott vagy számos döntés részese volt. Mindegyiket vállalja? 

Igen. Döntéseim mindig szakmailag megalapozottak voltak és elsősorban a takarékos gazdálkodás és a szűk csoportérdekektől mentes önkormányzati munka irányába mutattak.

Melyek választási programjának alappillérei?

Elsősorban a szakértelmen nyugvó állhatatos munka az alap. Felesleges ígérgetés helyett, elsősorban a város pénzügyi helyzetét kell stabilizálni, a költségvetés kiadási oldalát optimalizálni. Fel kell mérni a város vagyonát és azt átgondoltan kell kihasználni, elsősorban a vállalkozókkal való együttműködés keretében, a munkahelyteremtés érdekében.

Melyek Gúta legnagyobb problémái és azokat miképpen szeretné orvosolni?

A város vezetése nem volt elég takarékos és hatékony. A város bevételeit csaknem teljesen felemésztik a város működési költségei, nem jut pénz beruházásra, karbantartásra. A város épületei, sportlétesítményei, útjai elhanyagoltak, felújításra várnak. Az Európa Uniós pályázatokat nem használtuk ki kellőképpen az elmúlt időszakban. Több dolgot hitelből oldott meg a város, amelyeket más települések pályázatok segítségével finanszíroztak. A személyzeti politika terén a pártérdekek kerültek előtérbe. Sok területen hiányzott a szakértelem és a szakember. Szakemberek segítségével átgondolt stratégiát kell kidolgozni ennek a helyzetnek a fokozatos megváltoztatására.

Mi lesz a fő irány a következő ciklusban, ha bizalmat szavaznak Önnek a választáson?

A szakmaiság előtérbe helyezése. Valamint annak a szemléletnek a bevezetése, hogy a közpénzekre jobban kell vigyázni, mint a sajátunkra. A lépésről lépésre történő pénzügyi stabilizálás után, a város leromlott állapotú épületeinek átgondolt, folyamatos felújítása következik. Az uniós pályázatok figyelése és a lehető legjobb kihasználása a cél. A vállalkozókkal történő szoros együttműködés. A szociális terepmunka bevezetése a városban.

Melyek azok a területek, ahol belátható időn belül érzékelhető javulások lehetnek?

Azt hiszem a szociális munka, az öregekről történő gondoskodás, a házi gondozószolgálat kiszélesítése területén gyorsan lépnünk kell. Hasonlóan gyorsan lehet elérni eredményt, és nem is kellenek hozzá anyagiak, ha minden munkatársamban tudatosítom, hogy mi vagyunk a polgárokért és nem a polgárok értünk. Ezt tartsák szem előtt munkájuk során! Takarékoskodni kell, ezt magamon szeretném kezdeni. Én a törvény által a polgármestereknek előírt illetmény minimális összegére tartanék igényt. A város jelenlegi pénzügyi helyzetében és eredményeit látva nem tartom indokoltnak ezt az összeget megemelni.

Felkészültnek érzi magát a feladatra?

Életem során már láttam el komoly feladatokat. Évekig voltam a mezőgazdasági minisztérium hivatalvezetője, öt évig voltam a Közbeszerzési Hivatal elnöke. Elegendő tapasztalatot szereztem az évek alatt, hogy egy ilyen funkciót ellássak.

Melyek azok a tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik Önt Gúta irányítására?

A sokéves tapasztalat, és a kitartó munka. Én képes vagyok az együttműködésre mindenkivel, ha a város érdekei úgy követeleik. Véleményem szerint nem az én hibám volt, hogy az elmúlt években ellenzéki pozícióba szorítottak az önkormányzatban és nem vették figyelembe a javaslataimat. Én mindenkivel keresni fogom az együttműködés lehetőségét, az állami szervekkel, vállalkozókkal, pártokkal és a civil szervezetekkel egyaránt.

Milyen jövőképet képzel el Gútának?

Öt-tíz éves távlatban egy élhetőbb, rendezett várost tudok elképzelni. Ahol az idősek méltó körülmények között élhetnek, de a fiataloknak sem kell elmenniük külföldre munka után. Ahol jó minőségűek az utak, ahol kiterjedt a csatornahálózat, megoldott a szennyvíztisztítás. Ahol rendezett parkok és játszóterek várják a kisgyerekes anyukákat. Ennek felépítéséhez szeretnék hozzájárulni.

Borka Roland

Fotó: Angyal Béla archívuma