Németh Ivett: Édesanyaként szeretné összefogni a várost

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 15. kedd, Jolán

Németh Ivett: Édesanyaként szeretné összefogni a várost

2014.11.09 / 12:29
Németh Ivett: Édesanyaként szeretné összefogni a várost A közelgő helyhatósági választások kapcsán portálunk kérdésekkel fordult az egyes polgármesterjelöltekhez, hogy osszák meg gondolataikat olvasóinkkal. A kérdéseket elektronikus úton juttattuk el a címzettekhez, válaszaikat változtatás nélkül közöljük.

A közelgő helyhatósági választások kapcsán portálunk kérdésekkel fordult az egyes polgármesterjelöltekhez, hogy osszák meg gondolataikat olvasóinkkal. A kérdéseket elektronikus úton juttattuk el a címzettekhez, válaszaikat változtatás nélkül közöljük.

 

Milyen megfontolásból döntött úgy, hogy polgármesterjelöltként indul a helyhatósági választásokon?

Több mint 20 éves szakmai gyakorlat és komoly végzettség áll mögöttem.  A jogi doktorátusi szakdolgozatomat a közigazgatás szakterületére specializáltam. Ez alatt az idő alatt nagyon sok ismeretségre tettem szert egészen a legmagasabb hivatalokig. Döntésem meghozatalában viszont a legfontosabb tényező az volt, amit sajnos napi szinten érzékelünk, hogy városunk állandó anyagi gondokkal küzd, és nem fejlődik olyan mértékben, mint a környező települések. Gondolok itt a környék akár a legkisebb falujára, ahol az elmúlt 4 év alatt sokkal több beruházás megvalósult, mint Gútán. Ezen szeretnék hatékony munkával változtatni és meggyőződésem, hogy a változást megfelelő összmunkával és tenni akarással el tudjuk érni.

A jelöltsége miatt kilépett a Magyar Közösség Pártjából. Nem gondolja, hogy személyi becsvágya miatt cserbenhagyta pártját, vagy megválasztása esetén ismét párttag lesz, mint ahogyan ez megfigyelhető másoknál is?

A Magyar Közösség Pártjából nem a jelöltségem miatt léptem ki. Elég lett volna csak felfüggeszteni tagságomat. Amiért viszont a pártból kiléptem, azt közöltem a párt elnökségi tagjaival és  nyíltan a Dunatáj regionális hetilap hasábján Gúta lakosaival is. Ezzel a témával nem kívánok tovább foglalkozni. Alaptermészetemből és a szüleim által tanított alázatból kifolyólag személyes becsvágy sohasem hajtott. Állandó jellegű belső ösztönzésem vezérel, ami az őszinte tenni akarás és a javító szándék. Azt az állítást, hogy cserbenhagytam volt pártomat mindenki a saját lelkiismerete szerint gondolja át és értékelje magában. Viszont cserbenhagytam volna Gúta lakosait, ha nem jelöltetem magam, amikor látom a hiányzó szaktudást, passzivitást, fásultságot és a fáradtságot, mi közben tudom azt, hogy mennyi mindent lehetne megvalósítani megfelelő akarattal és kitartó munkabírással.

Mennyi esélyt lát, hogy nőként győzhet?

Napjainkban nem jelenthet kérdést az, hogy nő vagy férfi vezeti a várost. Nem lehet kérdés, hiszen országokat vezetnek nők hatalmas elismeréssel, és olyan világvárost, mint Prága is nő vezet (ráadásul Szlovákiából származik és magyarul is beszél). Bízom abban, hogy lakosaink bölcsen fognak dönteni akkor, amikor a tapasztalatot, tudást, tenni akarást és a fejlődést fogják személyemben választani.

Melyek választási programjának alappillérei?

Nem szeretnék programomból bizonyos területeket kiragadni. Egy komolyan átgondolt, minden területet átfogó és megvalósítható programot állítottam fel. Legfontosabb viszont a város pénzügyi helyzetének megerősítése, amely után következik majd a program megvalósítása. Sokak számára új és meglepő az elképzelésem a pénzügyi helyzet javítása kapcsán. Főleg olyanok kételkednek benne, akiknek műszaki képzettségükből kifolyólag teljesen más erre a rálátásuk, mint egy közgazdásznak vagy jogásznak. Továbbra is meg vagyok viszont arról győződve, hogy városunknak nyitnia kell a vállalkozási tevékenységek (különböző szolgáltatások) bevezetése felé.  Melléktevékenységek formájában megerősíteni a város bevételi forrásait, munkahelyeket teremtve. Ez a lehetőség törvényesen teljesen adott, viszont kevés település él vele. Természetesen fontos az óvatos és nagyon átgondolt gazdálkodás, viszont tudom azt, hogy csak ilyen módon lehet lényeges pozitív változásokat elérni.  Szlovákiában a 2014-2020 – as Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Program keretén belül a 2015-ös évtől beindítják a családi vállalkozások és a kezdő fiatal agrárvállalkozók támogatását. Be kell viszont biztosítani a megtermelt, előállított áru értékesítését is. Ebben fontos szerepet játszana a város egy városi üzletház kialakításával, amellyel megteremthetnénk a termékek közvetlen eladásának feltételeit. 

Melyek Gúta legnagyobb problémái és azokat miképpen szeretné orvosolni?

Legnagyobb problémának a munkanélküliséget és lakosaink rossz anyagi helyzetét tartom. Ezen akarok segíteni, kezdve a város gazdálkodásával, ahogyan azt már az előzőekben felvázoltam. Ez az újfajta gazdálkodásmód magával hozza a munkahelyteremtés lehetőségeit. Nagyon fontosnak tartom városunk vállalkozóival a szoros együttműködést és a rendszeres vállalkozói és lakossági fórumok megszervezését a problémák megvitatása és az ötletek elsajátítása érdekében.  Ilyen fajta összhang az elmúlt 8 év alatt nem volt. Nagyon nagy probléma még a felszíni vizek elvezetése. Megoldása elengedhetetlen viszont városunk és lakosaink vagyonának megőrzése érdekében. A Csörgői szivattyúállomás beindítására ígéretek már bőven voltak és vannak is, viszont eddig érdemleges tárgyalás nem történt meg ez ügyben. A szivattyúállomás újraindítása céljából mindent meg fogok tenni és eljutok majd a legfelső ügyintézési szintig is, ha kell.  Problémát jelent továbbá az, hogy városunkban nincs biztosítva az alternatív fűtés lehetősége, amit meg kell tudnunk oldani pályázati forrásokon keresztül.

Mi lesz a fő irány a következő ciklusban, ha bizalmat szavaznak Önnek a választásokon?

Megerősíteni a város pénzügyi helyzetét. A meglévő projektdokumentációk alapján meg fogjuk valósítani az óvodai, iskolai és egyéb városi épületek felújítását. Sürgősen építkezési telkeket fogunk kialakítani és ezzel itthon tartani fiataljainkat. 2015-ben beindulnak az uniós pályázati lehetőségek, amelyeket Gúta városnak az elsők között kell tudnia meglépni, időben felkészülve az ehhez szükséges dokumentációval. Szoros lesz az együttműködés a vállalkozókkal, problémáik megoldásának és a munkahelyek teremtésének érdekében.

Melyek azok a területek, ahol belátható időn belül érzékelhető javulások lehetnek?

A város pénzügyi helyzete láthatóan javulni fog és új munkahelyek teremtődnek. Érezni fogjuk az összetartozást, közös lesz a célunk városunk fejlesztése, kulturális élete, szociális hálója, az iskolai intézmények fejlesztése, környezetünk biztonsága és megóvása érdekében.       

Felkészültnek érzi magát a feladatra?

Teljes mértékben felkészültnek tartom magam. 20 év tapasztalata a város közvetlen kötelékében, szakmai tudásom, összeköttetéseim a biztos hátterem. Nem akarok tovább megkötött kézzel a háttérben dolgozni, hanem a szakszerűen alátámasztott, gondosan átgondolt és konkrét elképzeléseimet a város fejlődése és a lakosok érdekében szeretném felhasználni.

Melyek azok a tulajdonságai, amelyek alkalmassá teszik Gúta irányítására?

Az őszinteség, becsületesség, tenni akarás, kitartó munkabírás a feladatok megoldása a lakosság bevonásával és minden területen az együttműködés azok a tulajdonságaim, amelyek alkalmassá tesznek Gúta Város irányítására. Nem utolsó sorban az irányítást, mint nő, másképp látom és egy felkészült csapattal összhangban, több területtel tudok majd egy időben foglalkozni.             

Milyen jövőképet képzel el Gútának?

Belátható időn belül gazdagabb, biztonságosabb, élhetőbb, családiasabb, ember közelibb Gútát képzelek el, amit közös erővel mindenféle párt és személyes érdek nélkül szeretnék elérni. Mint a családban egy édesanya, szeretettel és nyitottsággal szeretném összefogni városunk lakosságát, fiatalokat, édesanyákat, édesapákat, időseket, hogy mindenki jól érezze magát Gútán, és büszke legyen arra, hogy városunk lakosa. Az egymásra való odafigyelés jegyében szeretném, ha a lakosok úgy éreznék, hogy a Polgármesteri Hivatalba haza érkeznek, ahol minden helyzetben segítő kézre találnak.  

Borka Roland

Fotó: Németh Ivett archívuma