Értelmetlen viták a testületi ülésen

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 16. vasárnap, Botond, Mózes

Értelmetlen viták a testületi ülésen

2011.03.07 / 15:07
Éles kritikai megfogalmazások, hangos szóváltások jellemezték az önkormányzat harmadik rendes ülésének folytatását.

Éles kritikai megfogalmazások, hangos szóváltások jellemezték az önkormányzat harmadik rendes ülésének folytatását.

 

Mindjárt az első programpont, a városi művelődési központ költségvétésének megtárgyalása, kisebb vitát váltott ki, mivel módosító javaslatként elhangzott, hogy jelentős összeggel le kellene csökkenteni a kultúrház béralapját. Hosszúra nyújt meddő vitát követően a képviselők végül a beterjesztett anyagot fogadta el.

 

A városatyák foglalkoztak az ún.: ambuláns árusításról a VMK körtermében. Több képviselő is hangot adott véleményének. Egyesek az árusítás megszüntetéséről, mások a gyakoriságának csökkentését javasolta. Végül olyan vélemény is elhangzott, hogy az ambuláns árusítás kultúrházból valói kitiltása, még nem oldja meg az egyes vállalkozók vélt vagy valós problémáját: az árusítás miatti vásárlócsökkenést üzleteikben. Szó esett arról, hogy ezt leginkább maguk a vásárlók tudják befolyásolni, ugyanis, ha nem „olcsó és minőségben megkérdőjelezhető” terméket vásárolnának, akkor az árusoknak anyagilag nem érné meg ez a fajta vállalkozás. Meddő vitát követően nem született határozat a kérdéskörben, ugyanis levették a programpontról.

 

A város által kiutalt pénzügyi támogatások elosztásáról is tárgyaltak a képviselők. Több kritikai hozzászólás is volt, többen az egyes dotációk magasságát sérelmezték, főleg a kultúra és a sport keretein belül. Néhány módosító javaslat után történt némi átcsoportosítás a kiutalt támogatások között.

 

A város főellenőre beszámolt a februári hónapban elvégzett ellenőrző tevékenységéről. Ismét néhány képviselő felhívta a figyelmet a benyújtott anyag hiányosságaira. A főellenőr négy helyen tartott vizsgálatot, s három ízben hiányosságokat is talált, beszámolójában a konkrét hibákról azonban nem tett említést.

 

Horváth Árpád polgármester beszámolt a városban folyandó felújítások jelenlegi állásáról. Kiderült, hogy a beruházások jelenleg elbírálási fázisban vannak, s amint megérkezik az írásos pozitív visszajelzés és a jó idő, megkezdődhetnek a munkálatok. Leglényegesebb invesztíció - ami egyik képviselő szerint az évtized, de talán 1989 utáni beruházások egyik legnagyobbja - a városi központ teljes felújítása, ami Templom tértől a központi buszmegállón át egészen a Mester utcáig terjed. Jelenleg a közbeszerzés elbírálása folyik. Erről részletesebben ITT írtunk.

 

A J. A. Komenský Szlovák Tannyelvű Alapiskola épületeinek teljes felújítása is vitatott kérdés volt, ugyanis a város a tavalyi év végén a kivitelező cég megszűnése miatt kénytelen volt pályázat útján egy új vállalatot találni a rekonstrukciós munkálatok elvégzésére. A szükséges sztatikai hiba sürgős eltávolítását is szorgalmazták a képviselők.

 

A 18 lakásegység építésének fejleményeiről is tudomást szerezhettek a városi képviselők. Beleegyezésre várnak az illetékes hivataltól, hogy megkezdődhetnek a munkálatok. Mindhárom (a városi központ teljes felújítása, a szlovák alapiskola rekonstrukciója, a 18 lakásegység építése) tervezetet a nyilvánosságnak is lehetősége lesz megtekinteni. Egy lakossági fórum keretében bárki hozzászólhat és kérdéseket tehet fel az említett beruházásokat illetően. A még ebben a hónapban megtartandó találkozó időpontjáról és helyszínéről a lakosok időben értesülnek.

 

A képviselők a Rövidtávú Fejlesztési Tervben foglaltak fontosságáról és anyagi fedezeteiről is tanácskoztak. Több felszólaló is tett javaslatot a fontossági sorrend kialakítására, valamint az új ötletek belefoglalására. A polgármester szerint ez a terv már kinőtte magát, azonban szükségesnek gondolja a folyamatos átdolgozást, nehogy valami szintén fontos kimaradjon.

 

Foglalkoztak továbbá egy vállalkozó kérelmével is, amelyben a városfejlesztési terv megváltoztatását érte. A cégtulajdonos ugyanis korábban törvénytelenül építkezett a város teruletén, ezt szeretné most legalizálni. A város vezetése, amikor tudomást szerzett erről, buntetőeljárást kezdeményezettt az illető ellen, valamint emellett még további szankciókkal is sújtják az érintettett, egyebek mellett akár több mint 6 ezer eurós bírságot is kiróhat a város, illetve a városfejlesztési terv szükséges megváltoztatásának anyagi fedezetét is a vállalkozóra hárítja.

 

A vagyonjogi és egyéb kérelmek elbírálása mellett ugyan foglalkoztak a városi propagációs kiadványokról, ám végül ezt is levették a programpontról.

 

Borka Roland