Leváltanák a gútai idősek otthona igazgatóját

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 18. kedd, Erik

Leváltanák a gútai idősek otthona igazgatóját

2013.09.12 / 06:37
Szakmai alkalmatlanságra hivatkozva leváltanák Kulich Lászlót, a gútai idősek otthona igazgatóját. Ezzel kapcsolatosan az érintett egy érvekkel alátámasztott levelet küldött szét, valamint Gútán több helyen is aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy Kulich maradjon az intézmény igazgatója. Állítólag ezt maga Kulich kezdeményezte.

Szakmai alkalmatlanságra hivatkozva leváltanák Kulich Lászlót, a gútai idősek otthona igazgatóját. Ezzel kapcsolatosan az érintett egy érvekkel alátámasztott levelet küldött szét, valamint Gútán több helyen is aláírásgyűjtésbe kezdtek annak érdekében, hogy Kulich maradjon az intézmény igazgatója. Állítólag ezt maga Kulich kezdeményezte.

Előzményként szolgáljon, hogy még a nyáron az illetékes bizottság kimondta, szakmailag alkalmatlannak tartja Kulichot a poszt betöltésére. Bizalmatlansági szavazást tartott júliusban a szociális, lakás- és egészségügyi bizottság annak elnökének, dr. Viola Miklós beadványa kapcsán.

A gútai önkormányzat mellett működő szociális bizottság július 24-i keltezésű jegyzőkönyve szerint a bizottság elnöke előadta azon szakmai okokat, amelyekkel kifogásolja Kulich László szakmai alkalmasságát az idősek otthona intézményének vezetői pozíció betöltésére.

„Az igazgató úrnak 10 éve volt arra, hogy bizonyítson, hogy helyt álljon, hogy szakmailag és erkölcsileg is kifogásolhatatlan vezetője legyen ennek a szociális intézménynek. Bebizonyította, hogy nem tud aktívan és konstruktívan hozzáállni a nyugdíjas korosztályt illető komplex szociális ellátás városunk területén történő megvalósításához. Számunkra bebizonyította, hogy szakmailag és erkölcsileg nem alkalmas e funkció betöltésére.” – áll a bizottság elé terjesztett szakmai indoklásban.

A titkos szavazás során hatan mellette, ketten ellene szavazott, míg egy bizottsági tag tartózkodott. A jegyzőkönyv szerint a voksolás eredményének ismertetése után Kulich úr bejelentette, hogy lemond a tagságról, és a továbbiakban nem kíván a szociális, lakás- és egészségügyi bizottságban dolgozni. Ezt a bejelentést a bizottság tudomásul vette.

Ezt követően levelezések indultak a felek között, konkrétan mindezidáig két levél került a szerkesztőség birtokába. Az egyiket dr. Viola Miklós írt a bizottság részére. Megkerestük hát az érintetteket, hogy megtudjuk, valóban hiteles levél került a szerkesztőségünkhöz.

Viola doktor úr megerősítette a levél tartalmát és beleegyezését adta annak nyilvánosságra hozatalához. A személyes találkozó során tételesen felsorolta azon indokokat, amelyek arra a döntésre juttatták, hogy bizalmatlansági szavazást kezdeményezzen Kulich László, az idősek otthona igazgatója ellen.

„Nem személyeskedés miatt indítottam a bizalmatlansági szavazás lefolytatását. Az utóbbi hónapokban több panasz is eljutott hozzám és a bizottság tagjaihoz, amelyekkel rámutattak és kifogásoltak bizonyos dolgokat az igazgató úrral kapcsolatosan. Legfőképpen a nyugdíjas napközi nem megfelelő felfuttatását sérelmezem és rovom fel.” – mondta megkeresésünkre Viola.

A bizottsági elnök úr levelében megfogalmazza, miért is nem tartja alkalmasnak Kulich Lászlót az igazgatói poszt betöltésére. Viola levelében a következőket írja Kulichnak: „A vihar szele az utolsó bizottsági ülésünkön való viselkedéseddel mozdult meg. Már hat éve húzódik, hat éve árnyékolja be bizottsági munkánkat a nyugdíjas napközi üzemeltetése, amit már ennyi ideje tehernek tekintesz, ellenségeskedsz, ahelyett, hogy bizonyítottál volna. Mondom ezt azért, mert ha egy kis szociális érzés is volna benned, sohasem ejtetted volna ki a szádon, hogy ez az egész felesleges. Nem harcoltál azért, hogy ez működjön, mert valamikor 2006-ban, a kezdetek kezdetén valamin megsértődtél, mert szavaiddal élve mások arattak rajta babérokat.”

Továbbá kifogásolja, hogy megítélése szerint az igazgató úr nem megfelelően foglalkozik a felnőttek részére kialakított napközi otthon ügyeivel. Írásában kitér arra, hogy a napközi a nyugdíjasok testi és lelki épségét kondícióban tartása miatt van, ugyanakkor elenyészőek azon eredmények, amelyek az intézmény – főleg szociális – sikerességét bizonyítaná.

Majd egyre súlyosabb vádakkal illeti Kulich urat. „Sok ízben figyelmeztetéseket is kaptunk és a segítségünket kérték olyan esetekben, amikor egyértelműen rámutattak a szakmai gyengeségedre és erkölcstelen megnyilvánulásaidra. Már sokan akkor azt hitték, hogy leváltanak posztodról, amikor a munkahelyeden tettlegesen bántalmaztad az egyik nővérkét. Bizonyítottad szakmai gyengeségedet akkor is, mikor két hónappal ezelőtt egy szégyenletes petíciós aláírásgyűjtési akcióban, vagyis erre kimagyarázva leváltottad a főnővért.” – írja Viola.  

A doktor úr név szerin említi Kis Máriát, aki nyolc évig főnővéri munkakörben tevékenykedett, majd szülési szabadságáról visszatérve a három hónap elteltével érdekes körülmények között leváltották, és felajánlottak számára egy nővéri munkakört, amit elfogadott és jelenleg ebben a tisztségben dolgozik az intézményben.

Megkerestük Kis Máriát is, hogy mesélje el leváltásának hátterét. A személyes találkozón elárulta, két hónappal gyermekének világrahozatala után egy súlyos műtéten esett át, amely következtében sajnos képtelen volt ellátni anyai teendőit, s barátok, ismerősök és kedves emberek segítségére szorult. „Párommal, Imivel, hosszas mérlegelés után úgy döntöttünk, hogy ő lesz otthon a kicsivel, mivel én többet kerestem főnővérként és ez megfelelt volna a fizikai képességeimnek is, hiszen a munkám javarészt adminisztratív illetve menedzselési tevékenységből állt. Megbeszéltem a főnökömmel, és semmi jelét nem láttam, hogy ez ne tetszett volna neki, pontosan tisztában volt a helyzettel. Ám, ami a visszatérésemet követően történt, azt senkinek nem kívánom. Maximálisan hűvösen fogadtak, a főnök azt leste, mikor tud belekötni a munkámba és árgus szemekkel figyelte, hátha hibát követek el. Lelkileg letörve jártam haza, a páromnak többször is jeleztem, valami nincs rendjén, nem érzem jól magam a munkehelyemen. Semmi előjele nem volt ennek a hirtelen változásnak a részükről, hiszen míg itthon voltam, többször jöttek látogatni a munkahelyemről a kollégák és a főnökség. Gondolom, nem számítottak arra, hogy ilyen hamar visszatérek munkába, én sem terveztem, de az élet közbeszólt. Három hónap után a Kulich úr olyasmire vetemedett, ami kapcsán nagyot csalódtam benne. Petíciót íratott alá az alattam dolgozó munkatársakkal, amelyben azt kérik, indítson bizalmatlansági szavazást ellenem.” – meséli Mária.

Elmondása szerint az igazgató úr mindenféle módszerrel próbált hatást gyakorolni a munkatársaira. A szerkesztőségünk birtokába jutott petíciós íven a húsz megnevezett alkalmazottból mindössze hárman nem látták el kézjegyükkel a dokumentumot, amely ismereteink szerint nem teljesíti a törvényből adódó – a petíció fogalmának megfelelő –kritériumokat.

„Már amikor kezembe kaptam a petíciót, láttam, érvénytelen. Utólag már fogadkoztak a kollégáim, illetve említették, nem úgy vannak a dolgok, ahogyan gondolom. Azonban nem mondták el, hogy hogyan is van. Ám ez már megtörtént, bármi is van, az már nem oszt és nem szoroz. Nagyot csalódtam a főnökben. Mindennek ellenére jelenleg is ott dolgozom nővérként, mert nagyon szeretem a munkámat és az időseket, nekem ez egyfajta hivatás.

A Kulich László által elkövetett állítólagos tettlegességet is kommentálta Mária.

„Egy alkalommal verekedésbe torkollott egy heves szóváltás, veszekedés. Szerencsére közbelépett egy másik nővérke, én az ő elmondásából tudom. És a bántalmazott ezt követően egy hétig betegszabadságon volt, ezt pedig a doktornő tudja alátámasztani.” – mondja Mária.

Mária tovább elmondta, hogy nyolc évig példamutatóan, lelkiismeretesen és odaadóan, ugyanakkor a pozíció indokolta szigorúsággal igyekezett végezni munkáját, nemcsak a lakóknak, de a hozzátartozóiknak is a kedvében járt. Kialakított egy bizalmi kapcsolatot, amiért hálásak voltak. Mindezt a visszajelzések is igazolják.

Többen nem értik, milyen főben járó bűnt követett el Kis Mária, hogy visszahívták pozíciójából. Több lakó sérelmezi, hogy egyre többször vannak beavatva az intézmény belső, ám őket közvetlenül nem érintő ügyekbe, amik elmondásuk szerint megzavarják nyugalmukat.

„Jómagam is hallottam panaszokat a lakók részéről, hogy nem tetszik nekik, amikor belügyekbe avatják őket, és a lakók között is aláírásokat gyűjt az igazgató úr, amivel a szakmaiságát próbálja alátámasztani. Ez elszomorító.” – mondja Mária.

Gútán több helyen is folyik aláírásgyűjtés, információink szerint az igazgató úr kezdeményezésére. Az emberek úgy vélik, ez kissé furcsa, hiszen aki ártatlan, annak nem kell védekezni, az igazság mindig kiderül.

Kis Mária nem tartja tisztességes és egyenes embernek Kulich Lászlót. „Ezt többen alátámasztják, akik közelebbről ismerik őt.”mondja.

Viola Miklós levele további érveket is felsorakoztat, amelyek alkalmatlanná teszik Kulichot a poszt betöltésére.

A szakmai kifogásokon kívül emberi hozzáállását is megkérdőjelezik, mondván, Kulichból hiányzik a szociális érzékenység, és rátarti magatartással nyomást gyakorol alkalmazottaira.

Viola azt is írja, hogy az intézmény nem megfelelő betegdokumentációval rendelkezik, amelyeket szükséges lenne helyretenni, „főleg ebben az időben, amikor magas nagyságú elhalálozási mutatója van az intézménynek az első félévben.” Megpróbáltunk ennek az állításnak is utánajárni. „Többnyire fekvőbetegeket veszünk fel, akik nagyon súlyos állapotban vannak. Nem tudom, milyen más – halálos – esetet említ a Viola doktor úr, ha csak nem egy ominózus esetről tesz említést, amit én is csak hallomásból ismerek.”- mondta Kis Mária.

Hozzáteszi, hogy egy esetben élt az a pletyka, miszerint az igazgató úr ittas állapotban állítólag úgy bántalmazta az egyik beteget, hogy az később belehalt a sérüléseibe, és az éppen szolgálatban lévő nővér nem merte kihívni az orvost.

Ami a nővérke bántalmazását illeti, a városi hivatal egyik dolgozója megemlítette, hogy az eset megtörtént. „Kulich László hajánál fogva ráncigálta az egyik nővérkét. Tettéért figyelmeztetésben részesült.” – mondta egy neve elhallgatását kérő hivatalnok.

Kis Mária szerint az elmúlt tíz évben javarészt materiális jellegű fejlesztések történtek az intézményben: felújították az igazgató irodáját, a nővéri helyiségeket, valamint programokat szerveznek, sok helyre elviszik a lakókat. „Ez csupán néhány lakót érint, azonban azokra jut a legkevesebb figyelem, akik a legtöbben vannak, azaz a fekvőbetegek ellátásában látok hiányosságokat.” – mondja Mária.

Természetesen megkerestük Kulich Lászlót, a gútai idősek otthona igazgatóját, hogy nyilatkozzon, azonban egy bizottsági döntésre hivatkozva nem akart hozzáfűzni az általa írt levél tartalmához, így a továbbiakban ebből a levélből idézünk.

Kulich Lászlót mélyen felháborították a személyét érintő, meglátása szerint alaptalan vádak és rágalmak, amiket dr. Viola Miklós, a szociális bizottság elnöke hozott fel.

Kulich a levelében a jegyzőkönyv hiányosságaira hívta fel a figyelmet, majd tételesen felsorolja a jegyzőkönyv mellékletét képező írásos dokumentumhoz való hozzájutását, illetve ellenérveket felhozva támasztja alá saját állításait.

Az igazgató úr gyakorlatilag mindent tagad és kimagyaráz, illetve rágalomnak valamint félrevezetéseknek nevezi az értesüléseket. „Az elnök úr azt írja, hogy az itt leírtakat az érintett személyek mondták el, vagy más bizottsági tagoknak panaszolták el őket, vagyis az elnök úr nem bizonyosodott meg ezek realitásáról.” – írja Kulich a levelében. Majd megemlíti, hogy a panaszokkal a bizottságnak foglalkoznia kellett volna, mivel azonban a bizottsági jegyzőkönyvek ilyet nem tartalmaznak, ez valótlanságnak számít.

„Az elnök úr engem támad azzal, hogy tehernek tekintem a „nyugdíjas napközi” üzemeltetését. Elsősorban nem tekintem tehernek annak üzemeltetését, amit az is bizonyít, hogy már a napközi otthon megnyitása óta próbálom fellendíteni.” – áll a hozzánk eljuttatott levélben. Az is olvasható benne, hogy Kulich állítása szerint megfelelően propagálja a napközi otthont, akár a Gúta TV reklámfilmjével, akár egyéb, reklámanyagok, szórólapok osztásával, illetve, hogy szoros kapcsolatot ápolnak a város területén működő nyugdíjas klubbal is.

„Tíz éve vagyok igazgatója ennek a szociális intézmények – írja Kulich –, a 80 férőhelyű idősek otthonának, a 20 férőhelyű napközi otthonnak és az 50 személyt kiszolgáló kifőzdének. Ha hiányozna belőlem a „szociális érzés és a szociális gondolkodás”, az elmúlt tíz év alatt nem fejlődött volna ez az intézmény a jelenlegi szintjére.”

Kulich László levelében kitér az őt ért vádakra is, konkrét esetet említve megjegyzi: „A „nővérke” bántalmazásának vádja rágalom, mivel tettleges bántalmazás nem történt. Az eset egy párkapcsolati veszekedés volt, ami egy éve történt. Ez a párkapcsolat azóta is tart. Nem gondolom, hogy a bizottság tagjainak, vagy elnökének a magánéletemmel foglalkoznia kéne.”

A nyugdíjas otthon igazgatója levelében kitér a Kis Máriát illető felvetésekre is.

„A főnővér kinevezése és visszahívása is az igazgató kompetenciájába tartozik a Tt. 311/2001. számú törvénye – a munkatörvénykönyv alapján… az előadott történetnek csupán azon része igaz, hogy az anyaságin lévő Mgr. Kiss Mária jelezte szándékát, hogy az anyasági szabadságát megszakítja, és visszajön dolgozni. A munkájával már az anyasági szabadság előtt sem voltam megelégedve. Az anyasági idejére természetesen kineveztem egy megbízott főnővért. A munka nagyon szépen folyt a megbízott főnővér tevékenysége alatt.” – írja Kulich.

Ami a petíciós ügyet illeti, az igazgató úrnak arra is van magyarázata: „… nem bújtam el semmilyen petíció mögé, de mivel a beosztottak is látták a két főnővér közti különbséget, benyújtottak egy petíciót a főnővér alá tartozó beosztottak aláírásával, amelyben azt kérték, indítványozzak bizalmatlansági szavazást Mgr. Kiss Mária ellen. A petíciónak volt egy szakmai, egészségügyi asszisztensekből álló petíciós bizottsága, ami a petíciós íven fel is volt tüntetve…”

Kulich azt írja, hogy bár megkapta az indítványt, azonban hosszas megfontolás után úgy döntött, nem indítványozza a bizalmatlansági szavazást Kis Mária ellen, hanem hatásköréből kifolyólag leváltotta őt. Ezután a szakmai képességeit igazoló képzésekről ír Kulich, valamint kikéri magának, hogy rágalmakkal támadják, és határozottan állítja, hogy az általa vezetett intézményben magas szakmaiság tapasztalható, amit legfőképpen az ott lakók és hozzátartozóik pozitív visszajelzéseiből szűri le.

A magas halálozási mutató alakulását is ecseteli. A saját nevemben és az intézmény alkalmazottai nevében is határozottan kikérem, hogy a bizottság elnöke engem (minket) akar felelőssé tenni a magas elhalálozási mutató miatt. Ez nagyon súlyos vád. Bizonyára az elnök úr tudja, hogy intézményünkben a város általános kötelező érvényű rendelete alapján a VI-os rászorultsági kategóriába sorolt klienseket előnyben kell részesíteni.” – áll a levélben.

Mivel Kulich László egy bizottsági döntésre hivatkozva nem nyilatkozhat, így nem kérdezhettük meg, hogy van-e igazságalapja azon értesülésnek, hogy ittas állapotban bántalmazta az egyik beteget, aki aztán a sérülések következményekként elhalálozott.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük Horváth Árpád polgármestert, aki elmondta, hogy jelenleg foglalkozik az üggyel, információkat gyűjt, és mivel nem ismeri az esetek hátterét, így érdemben nem tud nyilatkozni. Hozzátette, hogy egyelőre nem eldöntött, hogy az önkormányzat egyáltalán foglalkozik-e majd az üggyel.

Az intézmény jövőjét illetően tehát sok a kérdőjel. A leváltott egykori főnővér szavai szerint megérett az idő, hogy a gútai idősek otthonának – amit az egyik közösségi oldalon történt szavazás után Sziesztának hívnának – új igazgatója legyen, akinek szakmaiságát illetően nem merülnének fel kétségek. Jelenleg tehát nincs nyugalom e kérdés körül. Kulich László igazgató visszahívására az önkormányzat hozhat határozatot, ha egyáltalán a testület elé kerül az ügy.

Borka Roland

A szerző felvételei