Visszahívták a gútai idősek otthona igazgatóját

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 17. hétfő, Paszkál

Visszahívták a gútai idősek otthona igazgatóját

2013.12.06 / 20:53
Visszahívták pozíciójából a gútai képviselők az Idősek otthona és Napközi otthon igazgatóját, Kulich Lászlót. A testületi ülés programpontjai között ez nem szerepelt, ezért Horváth Árpád polgármester beterjesztette az igazgató visszahívására tett javaslatot.

Visszahívták pozíciójából a gútai képviselők az Idősek otthona és Napközi otthon igazgatóját, Kulich Lászlót. A testületi ülés programpontjai között ez nem szerepelt, ezért Horváth Árpád polgármester beterjesztette az igazgató visszahívására tett javaslatot.

Az ülés elején a polgármester annyit mondott: „összetett problémakörről van szó.”

Egyes képviselők hiányolták az igazgató visszahívására tett javaslat indoklását. Kérték a polgármestert, nevezze meg az okot, ami alapján az igazgató leváltását kéri. A polgármester az intézményben elvégzett főellenőri utólagos pénzügyi vizsgálat eredményéről szóló beszámolóval próbált érvelni, bár megjegyezte, az ellenőrzés kimenetele nem befolyásolja a visszahívásra tett javaslatot.

A nagy ülésteremben helyet foglaltak az érintett intézmény dolgozói, akik közül Štekelová Olgának szót adtak a képviselők. Beszédében elmondta, más igazgató alatt is dolgozott az idősek otthonában és a többi dolgozó nevében kiáll az igazgató mellett.

„Az eltelt tíz év alatt Kulich László vezetésével az intézmény jól működik, a problémákat jól kezeli, mivel mindig meghallgatja a panaszost. Minden elfogultságtól mentesen. Most itt állok, a 33 dolgozó és 45 lakó nevében és kérem, igazságosan döntsenek. Az igazgató a lakókért dolgozik, még a főellenőr se talált olyan hiányosságokat, amik indokolnák a leváltást. Semmi sincs ellene. Akkor kérdem én, mégis mi alapján döntenek a kedves képviselők? Azon értesülések alapján, amelyek egyharmada igaztalan?” – fogalmazott szenvedélyes beszédében Štekelová.

Horváth Árpád polgármester az ülésen elmondta, hogy írásos panaszok és személyes megkeresések is történtek, és meglátása szerint az igazgató nem képes biztosítani a nyugodt légkört az intézményben.

„Többször jártam az intézményben, a szociális bizottság tagjai is látogatást tettek, sok gond volt. Az ott lakó mintegy 81 ember nyugalma érdekében szeretném lezárni az ügyet. – mondta a polgármester.

Majd hozzátette, hogy Kulich László igazgató tanúk előtt kijelentette: úgy érzi, a főnővérrel kapcsolatos ügy kicsúszott az irányítása alól.

A vendégek között helyet foglalt az érintett édesapja is, aki néhányszor bekiabált: „most akasztjátok a fiamat!“ Majd a sajtó képviselői felé fordult, kérte, írják meg, hogy azért nem jelent meg az ülésen a fia, mivel súlyos depresszióval orvosi kezelés alatt áll, teljesen letaglózta az eset.

A képviselők végül titkos szavazással tizenkét igen és öt nem szavattal leváltották Kulich Lászlót, az igazgatói posztról, és ideiglenes vezetőnek megbízták a jelenlegi helyettest, Mechura Szilviát, aki az új igazgató kinevezéséig vezeti az intézményt.

Horváth Árpád polgármester újságírói kérdésre azt felelte: A leváltását az indokolta, hogy az igazgató úr a magánjellegű dolgait bevitte az intézménybe, és nem tudta kellőképpen kezelni őket. Hónapok óta panaszok érkeztek a személyét illetően, továbbá nem használta ki az általunk adott lehetőséget, hogy ezeket a gondokat kezelje. Veszélyben volt az intézmény nyugodt működése. Fontosnak tartom kiemelni, hogy csupán a tisztségéből hívtuk vissza, továbbra is városi alkalmazásban marad, s most a megbízott vezető dönt a leváltott igazgató munkaköri besorolásáról, illetve ez egy további megbeszélés tárgyát képezi.“

Az igazgató visszahívására tett javaslatot megelőzte több korábbi szakmai alkalmatlanságról szóló szociális bizottsági határozat. Az illetékes bizottság kimondta, szakmailag alkalmatlannak tartja Kulichot a poszt betöltésére. Bizalmatlansági szavazást tartott júliusban a szociális, lakás- és egészségügyi bizottság annak elnökének, dr. Viola Miklós beadványa kapcsán. Az ügy azonban nyár óta óriási méreteket öltött, ennek lezárását szorgalmazta a polgármester.

Mivel Kulich László nem vett részt az ülésen, betegállományban van, ezért telefonon sikerült őt elérni. Elmondta, hogy a döntést egy több mint féléves lejárató kampány előzte meg, először szakmai alkalmatlanságra hivatkozott az illetékes bizottság, majd szeptemberben a polgármester még nem terjesztette be. „Nem tartom tisztességesnek, hogy mindjárt az ülés elején döntenek, meg sem hallgatva a főellenőr beszámolóját. Igazából a mai napig nem tudom a leváltásom okát. Nekem azt mondták, szakmai hibát nem találtak és nem is személyeskedés miatt történt. Nem kaptam választ, hogy akkor mégis mi alapján váltottak le. Úgy gondolom, a magánéletemet használták ki.” – nyilatkozta megkeresésünkre Kulich.

Borka Roland