Szigorú spórolást indítványoznak

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Szigorú spórolást indítványoznak

2013.12.17 / 16:06
Óvatosságra intő városi költségvetést fogadott el a képviselőtestület. A legutóbbi önkormányzati ülésen Orem Klára, a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője nagyvonalakban ismertette a költségvetés jövő évi tervezetét.

Óvatosságra intő városi költségvetést fogadott el a képviselőtestület. A legutóbbi önkormányzati ülésen Orem Klára, a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője nagyvonalakban ismertette a költségvetés jövő évi tervezetét.

Beszámolójában rávilágított, Gúta 2014-es költségvetése 6 224 766 euró, amely az idei évhez képest mintegy 21 százalékos csökkenést mutat. Ismertette, hogy gyakorlatilag minden területen csökkenés vagy stagnálás várható és továbbra is szűkös büdzsét kell tartani. Az előterjesztett költségvetés csupán keretszámokat tartalmaznak, mivel még konkrétan nem ismertek a pontos összegek.

Nem a legjobb, de több mint a semmi. – fogalmazott Lengyel István, az önkormányzat pénzügyi bizottságának elnöke. Hozzátette, hogy jobb, ha elfogadunk egy költségvetést, mint hogy provizóriummal kelljen átlépni az új évbe.

Lényegében ezt az eszmét adja a pénzügyi osztály vezetőjének beszámolója is. Orem elmondta, mindezek ismeretében még a 2014-es év sem hoz semmi pozitív változást, nem várható semmilyen érezhető javulás a finanszírozási feltételekben, ezért aztán az sem várható, hogy létrejön a lehetőség saját pénzügyi forrásokból történő városfejlesztésre.

„Szükséges megjegyezni, hogy hasonlóan az előző időszakokhoz, a 2014-es évben sem várható, hogy több pénzügyi forrással lehet számolni a város önkormányzati működésének megvalósításához: helyi utak javítása, hulladékelszállítás, városi zöldövezet karbantartása, de az iskolaügy, a kultúra és a sport területén sem várható jelentős beruházás. Ismételten szükséges kihangsúlyozni a spórolási intézkedések betartását, és a pénzügyi viselkedést a város életének valamennyi területén. A 2014-es esztendő a jelenlegi választási időszak utolsó éve, ezért mindenkinek azon kellene lennie, hogy a város a rövidtávú anyagi elkötelezettségektől megtisztulva zárja az évet. Ismételten szükséges rámutatni arra, milyen lassú léptékben érkezik a javulás, ezért minden apró eltérés a költségvetéstől nagyon súlyosan megzavarhatják a város működését, megélhetési gondokat okozhat, a bankokkal, vállalkozókkal és más szervezetekkel való kapcsolatokban hozhat problémákat.” – mondta Orem Klára, a városi hivatal pénzügyi osztályának vezetője.

A tervezet megtárgyalásakor több képviselő is szót kért, kisebb-nagyobb bírálatot fogalmaztak meg a költségvetés összeállítás és annak betartatása kapcsán.

Koczkás Beáta, alpolgármester azt mondta, a jövőben lesz egy tartaléka a városnak, ez valamelyest könnyít a helyzeten.

Egyes képviselők bírálták a város vezetést, hogy gyakorlatilag semmilyen racionális intézkedéseket nem foganatosítottak a városi költségvetés betartatására. Németh Ivett hivatalvezető elmondása szerint tételesen felsorolhatóak azon intézkedések, amelyek a városi költségvetés stabilitására irányultak és részletesen lehet beszámolni konkrét pénzösszegek megspórolásáról. Szerinte a város igenis hozott költségcsökkentő intézkedéseket.

Összegzésként elmondható, a városi költségvetés mindig a legpesszimistább előrejelzéssel számol, így állították össze a következő időszakra vonatkozó büdzsétervezetet, amit a jövőben nyilván többször fog kelleni módosítani, ugyanakkor továbbra is spórolással kell számolni. Erről az önkormányzaton is szó esett. A képviselőtestület döntő többséggel elfogadta a jövő évi költségvetést azzal, hogy annak módosítása 2014 tavaszán történhet.

Borka Roland