Véget érhet a két bizottság évenkénti harca

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 18. kedd, Erik

Véget érhet a két bizottság évenkénti harca

2014.02.05 / 20:27
Elegáns megoldást talált a gútai önkormányzat legutóbbi ülésén a sport és a kultúra támogatása terén.

Elegáns megoldást talált a gútai önkormányzat legutóbbi ülésén a sport és a kultúra támogatása terén.

A képviselők elfogadtak egy általános érvényű rendeletet, amely százalékban szabályozza a kultúrára és sportra szánt dotációk elosztását. Horváth Árpád polgármester az ülésen elmondta, szükséges volt az általános érvényű rendelet megváltoztatása, ugyanis a kultúra tavaly mindössze négyezer euró támogatásban részesült és ezért jogos volt az igényük ezen összeg megemelésére.

„Az eddigi rendelet szerint a költségvetés saját bevételeinek 1,5 százaléka került elosztásra a kultúra és a sport támogatására. Ezentúl külön választjuk és a mindenkori költségvetés 0,25 százaléka a kultúra, míg 1,5 százalék a sport támogatására lesz előirányozva. Mégpedig a folyó év legutóbbi költségvetés módosításából kiindulva. Annak ellenére jónak látom, hogy a jelenlegi költségvetés nem a legmegfelelőbb e tekintetben, ugyanakkor így hatékonyabbá válik a pénzelosztás.” – mondta a polgármester.

Rigó Magdolna (MKP), a Kultúra és Kulturális Örökség bizottságának elnöke elpanaszolta a pénzelosztás körüli viták elharapózását. „Torokszorító és gyomorgörcsöt okozó viták voltak a pénzek elosztásánál. Megszorítások mindig a kultúrát érték, ezért támogatom, hogy szétválasztásra kerüljön a két terület finanszírozási módja.” – mondta Rigó.

A kultúrára szánt mintegy tízezer eurót a költségvetés közvilágítás tételénél meglévő tartalék átcsoportosításával kapják. A sport több mint ötvenezer euróval gazdálkodhat.

Nem mindenki örül a tartalék átcsoportosításával. Kögler Zoltán (független) képviselő elmondása szerint a szűkös költségvetés e tételét másra is lehetne felhasználni. „Nem vagyok a kultúra ellen, de úgy gondolom, a keletkezett pénztartalékot másra is lehetne fordítani. Vissza kellene forgatni a költségvetésbe, hiszen a következő ülésünkön a rövidtávú befektetési tervet is tárgyalni fogjuk. Lenne a pénznek helye. Nem látom reálisnak, hogy átcsoportosítsuk az összeget.” – mondta Kögler.

Nagy Sándor (MKP) elmondta, hogy már korábban megléphették volna, így sok éles vitát és személyes támadásokat lehetett volna kivédeni.

A testület végül elfogadta az új általános érvényű rendeletet, amely meghatározza, hogy a mindenkori költségvetés legutóbbi módosítását veszik alapul a kultúra és sport tételei finanszírozásának megoldásához.

Borka Roland