Az Év pedagógusa 2014: Nagyová Žofia

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Az Év pedagógusa 2014: Nagyová Žofia

2014.03.29 / 12:10
Kulturális és közösségnevelő szerepének kihangsúlyozásával Nagyová Žofia nyugalmazott pedagógus-karmesternek ítélték idén oda az Év pedagógusa címet. A gútai városi hivatal dísztermében tartott eseményen a kitüntetettnek a városi képviselőtestület tagjai, Gúta oktatási-nevelési és városi intézmények képviselői előtt Horváth Árpád polgármester adta át az elismerést.

Kulturális és közösségnevelő szerepének kihangsúlyozásával Nagyová Žofia nyugalmazott pedagógus-karmesternek ítélték idén oda az Év pedagógusa címet. A gútai városi hivatal dísztermében tartott eseményen a kitüntetettnek a városi képviselőtestület tagjai, Gúta oktatási-nevelési és városi intézmények képviselői előtt Horváth Árpád polgármester adta át az elismerést.

Rövid bevezetőben Szabó Katalin szlovák, Kiss Ildikó magyar nyelvű verssel köszöntötte az ünnepeltet. Mayer Anna konferálásával a város vezetése is megköszönte a pedagógusnak a sokéves munkáját. Horváth bészédében kiemelte a szellemi tudás gyarapításának fontosságát, úgy fogalmazva, hogy még a legnagyobb ínség idején is megmarad eme tudás, amely segítségével mindent újra lehet kezdeni, újra fel lehet építeni. Majd röviden ismertette a díjazott életútját, életművét és munkásságát.

„Nagyová Žofia 1947. május 24-én a magyarországi Medgyesegyháza településen született. Az ismert történelmi események viharainak köszönhetően került városunkba, Gútára. Az iskolai tanulmányai befejeztével a gútai szlovák tannyelvű alapiskolában dolgozott évtizedeken keresztül. Szakmai sikereinek ékes bizonyítéka, hogy az 1992-93-as években a komáromi járási tanügyi hivatal tanfelügyeletének megbízottjaként az alapiskolák tananyagának rendszerezésében és az esztétikai nevelés, mint tantárgy-tananyag kidolgozásában vett részt. Mindig fogékony volt az új módszerekre, amelyekkel élhetőbbé lehet varázsolni az iskolát. Az alapiskolában az amerikai módszerek és programok, mint a Nyitott iskola, és a Lépésről-lépésre, átültetője, menora volt. Pedagógusi pályáját mindvégig a gyermekek és kollégái szeretete és tisztelete kísérte.“ – mondta a polgármester.

Értekezett Nagyová zenei életpályájáról is, hiszen karmester szakképzettségének megszerzése után 1973-ban megalapította a Mosoly énekkart, amelyet tizenhét éven keresztül vezetett. 1998-ban a helyi városi művelődési központban egykori diákjaiból verbuválta a Mosoly felnőtt kamarakórust, illetve 2007-től a Harmónia nyugdíjasokból álló énekkart vezeti. Repertoárjában a magyar és a szlovák kultúra legtisztább forrásaiból, legmélyebb gyökereiből merít.

„Tevékenysége viszont nem merült ki az iskolai nevelésben és az énekkarok vezetésében, hiszen közéleti szerepvállalása is nagyon szerteágazó és sokrétű.  A Gútai Hírözön és a Hírmondó havilap szerkesztőbizottsági tagjaként, magyar nyelvű könyvek és lexikonok szlovák nyelvre fordítójaként, de említhetnénk a Szlovák Kultúra Barátau polgári társulás vezetőségi tagjaként, a kulturális bizottság tagjaként, a gútai szlovák nyelvű rendezvények és megemlékezések szervezőjeként és nem utolsó sorban, helyi politikusként is nagyon aktív és társadalmilag hasznos tevékenységet fejtett ki a közelmúltban. – mondta Horváth.

Az ünnepelt meghatódva és mélyen tisztelve kollégái-segítői szeretetét-gondoskodását köszönte meg az elismerést.

„Nehezen találom a szavakat ebben a pillanatban, amikor kifejezzem érzéseimet. Váratlanul ért ez a megtiszteltetés. Ilyenkor emlékeimben visszaidéződnek az életem egyes momentumai, előjönnek az emlékképek mindazokról, amiket valaha csináltam. Kívánom, hogy minden kollégám megkapja az elismerést, ugyanis nagyon sok odaadó munkát végeznek, és nélkülük most nem állnék Önök előtt. Nagyon boldog vagyok és jólesett az elismerés. Köszönöm!“ – fogalmazott beszédében a díjazott. Az eseményen részt vett Ruck Márton Medgyesegyháza polgármestere és Forgó Pál Medgyesegyháza alpolgármestere, akik személyesen is gratuláltak az elismeréshez.

Az ünnepség záróakkordjaként Szabó Márta előadóművész ihletett dalokkal köszöntötte a díjazottat.

Borka Roland

A szerző felvételei

Kapcsolódó anyagok: Paszmár János az év pedagógusa 2013

                                         Év pedagógusa 2012: Kiss Valéria