Választás: Horváth elégedett, Angyal és Németh nem annyira

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 15. kedd, Jolán

Választás: Horváth elégedett, Angyal és Németh nem annyira

2014.11.17 / 14:15
Lezajlottak Gútán a helyhatósági választások, amelyen a választásra jogosultak 45,9 százaléka, azaz több mint négyezren vettek részt. Horváth Árpád (MKP) 1892 szavazatot kapott, Németh Ivettre (független) 1085 voks érkezett, Angyal Bélára (független) ezren szavaztak és Peter Palacka (független) mindössze kilencvenkilenc szavazatot gyűjtött.

Lezajlottak Gútán a helyhatósági választások, amelyen a választásra jogosultak 45,9 százaléka, azaz több mint négyezren vettek részt. Horváth Árpád (MKP) 1892 szavazatot kapott, Németh Ivettre (független) 1085 voks érkezett, Angyal Bélára (független) ezren szavaztak és Peter Palacka (független) mindössze kilencvenkilenc szavazatot gyűjtött.

Az önkormányzati választás eredményeiről a polgármesterségért indulókat kérdeztük. Ugyan négyen indultak, ám megkeresésünkre csupán hárman (Horváth, Angyal, Németh) válaszoltak, Peter Palacka nem kívánt nyilatkozni.

Németh Ivett röviden kívánta értékelni az eredményeket, Angyal Béla részletesen taglalta gondolatait, és Horváth Árpád is elemzésbe kezdett.

„Csukott szemmel és néma szájjal elfogadom a választás eredményét. Ezúton köszönöm mindenkinek, aki meglátta bennem az őszinte tenni akarást és megtisztelt szavazatával. Sokan voltak, sajnos nem elegen. A megválasztott polgármesternek és képviselőknek gratulálok és az elkövetkező választási időszakban eredményes munkát kívánok. Célom továbbra is Gúta városért és lakosaiért tenni a legjobb tudásom szerint.” – írta megkeresésünkre Németh Ivett.

Angyal Béla terjedelmes értekezésében rámutatott, hogy nem sikerült elérni, hogy jelentős változások legyenek a város vezetésében és a munkamódszerben és nem sikerült választásra serkenteni az embereket. Emlékeztetett, hogy negyvenhat százalék alatti volt a részvétel, azaz kevesebb, mint négy éve és felhívta a figyelmet, hogy nem sikerült megszólítani és urnákhoz csábítani a véleménye szerint azon hallgatag tömeget, amely jelentős változást tudott volna elérni, ugyanakkor, akik elmentek, azok is kinyilvánították a változás iránti igényüket. Megfogalmazása szerint ezért került kisebbségbe az önkormányzatban az MKP, és az új nemzedék tagjai is bekerültek.

„Ezt az igényt azonban felülírta a jelenlegi polgármester beágyazottsága a város életébe, és a sokszínű érdekek átláthatatlan szövevénye, amely a változás ellen szólt. Az ő újraválasztása, az ő személye a garancia, hogy nem jön el az óhajtott változás a város menedzselésében. Előreláthatólag a város stagnálása a következő négy évben is folytatódni fog. – fogalmaz Angyal.

Kitért arra is, hogy a választások előtt csendes megkeresések voltak, lépjen vissza egy másik jelölt javára, ám felteszi a kérdést, hogy matematikailag összeadódtak volna-e a szavazatok. Angyal részletesen elemzi, miért nem lépett vissza. Indoklásában a másik jelölttel megfogalmazott programpontbeli és gondolkodásbeli különbségeket hozta fel, legfőképpen ellenfele természete és az általa képviselt „elfogadhatatlan gazdasági elképzelések és választási ígéretek”.

Arról is értekezik, miképpen változott a képviselőtestület. Háromötödös többséget szereztek a függetlenek, akiknek sokszínűsége kérdéseket vet fel a gyümölcsöző együttműködésüket illetően.

„A választók véleményt mondtak az MKP eddigi működéséről az önkormányzatban. A nagy kérdés az, hogy tud-e, akar-e együttműködni ez a 11 ember, akar-e közös érdekérvényesítést? Az összezsugorodott MKP frakció bizonyára kísérletet tesz, hogy polgármesterére támaszkodva továbbra is átvigye a testületben az akaratát és megtartsa eddigi pozícióit. Ehhez a legkézenfekvőbb lenne számára a Helló Gúta négy képviselőjének megnyerése. Az előző időszakban is együtt tudtak működni egyetlen képviselőjével a testületben. Elképzelhető, hogy az elkövetkezendő négy évben a testület munkáját, döntéseit a kisebbségbe került MKP frakció és polgármestere, valamint a Helló Gúta képviselői között létrejövő háttéralkuk fogják elsősorban meghatározni.” – fogalmaz Angyal Béla.

Majd a feladataira összpontosít. „Számomra az a feladat, hogy a testületben továbbra is azokat az értékeket képviseljem, amelyeket az elmúlt időszakban és a kampány alatt is képviseltem. Ezek a szakmaiság, az átláthatóság, a takarékosság. Ellenezni fogom az egyéni és csoportérdekek érvényesülését, a pazarlást, a sógor-komaságot, a ködösítést, az önelégültséget. Ezt várják el tőlem a választóim. Az az ezer ember, aki rám szavazott, akiknek ezúton is szeretnék köszönetet mondani. A szavazatuk kötelez!” – zárja értékelését Angyal.

Horváth Árpád megválasztott polgármester szerkesztőségünkhöz eljuttatott fogalmazásában kitért arra, hogy az idei választási év miatt lett alacsony a választási részvétel és nem sikerült megmozgatni a választókat.

„Köszönöm, hogy immár harmadszor mondtak igent munkámra, terveimre, elképzeléseimre. Választási céljaim teljesítése szolgálni fogja nemcsak azokat, akik rám szavaztak, de szolgálja majd minden egyes gútai polgár megelégedését. Azon fogok igyekezni, hogy minél több olyan cél, elképzelés valósulhasson meg, ami találkozik a gútai lakosok tetszésével.”- írja Horváth. T

Továbbá az önkormányzat összetételéről értekezik, megemlítve, hogy a bejutott képviselőket személyesen ismeri, és gratulál nekik, ahogy azoknak is, akik nem jutottak be, ugyanakkor reményét fejezi ki, hogy munkájukkal továbbra is a városért fognak tenni. „Arra törekszem, hogy minél több képviselői elképzelés ötvöződjön határozatainkban. Szeretném rövid időn belül (terveim szerint december első napjaiban) összehívni a testület alakuló ülését, hogy az eskütétel után mihamarabb a konkrét feladatokról tudjunk dönteni. Szeretném, ha az önkormányzati munkát segítő szakbizottságok (külső szakemberek bevonásával) és a városi tanács is mihamarabb megkezdhetné munkáját. Bizakodó vagyok és optimista – és mint ahogy az elmúlt hetekben többször is hangsúlyoztam, hogy számomra fontos a közös útkeresés és a kompromisszumkészség.” – zárta sorait Horváth Árpád polgármester.

Borka Roland