A szakbizottságok összetételéről, a képviselői fizetésekről és az oktatásügy problémáiról is tárgyal

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 15. kedd, Jolán

A szakbizottságok összetételéről, a képviselői fizetésekről és az oktatásügy problémáiról is tárgyal

2015.01.29 / 14:42
A szakbizottságok összetételéről, a képviselői fizetésekről és az oktatásügy problémáiról is tárgyaltak a képviselők

Finta Zoltánnak, a városi hivatal új vezetőjének bemutatásával indult az idei év első testületi ülése. Horváth Árpád polgármester rátermett, vezetői tapasztalatokkal rendelkező, az önkormányzati szférában jártas személyként jellemezte Finta Zoltánt, aki teljes mértékben élvezi a bizalmát.Finta Zoltán Németh Ivetát váltja a hivatalvezetői poszton, elődje tíz évig töltötte be a tisztséget. Finta Zoltán korábban a szabadidőközpont igazgatója volt, megüresedett helyére pályázatot írtak ki, jelentkezni március 3-ig lehet. A részletes pályázati kiírást a város honlapján és hirdetőtábláján is megtalálják az érdeklődők.

Az ülés egyik leglényegesebb programpontja az egyes szakbizottságok tagjainak megválasztása volt. Az elmúlt évek gyakorlatát követve a tagok kiválasztásában a bizottsági elnökök – akiket már az alakuló ülésen megválasztottak –gyakorlatilag szabad kezet kaptak. Bár minden frakció, csoport, képviselő tehetett javaslatot a bizottsági tagok személyére, az összeállításnál az elnökök hozták meg végső döntést, szem előtt tartva, kivel tudnak hatékonyan együttműködni. Angyal Béla (függetlenek frakciója) nehezményezte, hogy a városi intézmények, szervezetek vezetői, alkalmazottjai is helyet kaptak az egyes bizottságokban. A hatályos törvény azonban ezt nem tiltja. Forró Tibor (Fiatal Független Képviselők Frakciója) megjegyezte: Gútán az elnök kompetenciája a bizottsági tagok kiválasztása, de ha a testület változtatni szeretne ezen a gyakorlaton, akkor azt bele kell foglalni az új tárgyalási rendbe, amelyről várhatóan márciusban döntenek a képviselők. Ferenczi László pedig – elsősorban a szociális bizottság esetében – a roma kisebbség képviselőit hiányolta a tagok közül. Végül valamennyi bizottság összetételét nagy szavazattöbbséggel hagyták jóvá a képviselők. Gútán 10 szakbizottság működik az elkövetkező választási ciklusban, bizottságonként 9 taggal.

Elfogadta a testület a képviselők és bizottsági tagok javadalmazásáról szóló anyagot is. Az utóbbi két választási ciklusban a képviselők a polgármester fizetésének 8 százalékát kapták, továbbra is ez a koeficiens marad érvényben. Horváth Árpád fizetése havi bruttó 2606 euró, azaz a képviselők bruttó 210 euró havi juttatást kapnak. Ahogyan valorizálódik a polgármester fizetése, úgy emelkedik majd a képviselőké is. A többség nem támogatta Angyal Béla javaslatát, miszerint fix, 230 eurós havi jutalmat kapjanak a képviselők a négyéves választási ciklus végéig. A szakbizottságok elnökeinek további havi 20, a bizottsági tagoknak 10 euró jár, ám az összeget csak akkor fizetik ki nekik, ha részt vesznek a bizottsági ülésen. Koczkás Beáta (MKP) alpolgármester fizetése egyelőre a tavalyi szinte maradt (a polgármester fizetésének 62 százalékát kapja), de Horváth Árpád jelezte, a legközelebbi ülésen az alpolgármester munkaköri leírásával egyidejűleg javaslatot tesz helyettese fizetésére is.  

A hatályos törvények értelmében január végéig kell elfogadni az óvodások napközisek és a művészeti alapiskolát látogató diákok után járó normatív támogatás összegét. Annak ellenére, hogy a város a részesedési adónak a törvényileg előírt 41,2 százaléka helyett 43 százalékát fordítja az oktatásügyre, már most látni, hogy a megemelt összeg sem fedezi teljes mértékben a kiadásokat. Az ülésen elhangzott: a hiányzó 66 600 eurót a költségvetés márciusban tervezett módosításakor, célirányosan kapják meg az iskolák és óvodák. Madarász Róbert jelezte: az elkövetkező négyéves választási ciklusban az önkormányzat nem térhet ki az iskolahálózat racionalizációja elől.

(szerkesztőség)