Képviselői vita van, új ügyvezetője még nincs a Gúta TV-nek

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 15. kedd, Jolán

Képviselői vita van, új ügyvezetője még nincs a Gúta TV-nek

2015.04.02 / 10:14
Tovább húzódik a Gúta TV Kft. alapítólevelének módosítása és az új ügyvezető kinevezése. A hétfői testületi ülésen ugyanis nem egyezett a képviselők véleménye abban a kérdésben, hogy a hivatal által elkészített anyag összhangban van-e a hatályos törvényekkel-vagy sem.

Tovább húzódik a Gúta TV Kft. alapítólevelének módosítása és az új ügyvezető kinevezése. A hétfői testületi ülésen ugyanis nem egyezett a képviselők véleménye abban a kérdésben, hogy a hivatal által elkészített anyag összhangban van-e a hatályos törvényekkel-vagy sem. Konkrétan abban volt nézeteltérés, hogy az ügyvezetői posztra kell-e versenypályázatot kiírni, vagy nem.

Arról már a korábbi testületi ülésen döntés született, hogy a jövőben egy ügyvezetője lesz a társaságnak és 3 tagú felügyelőbizottságot is választanak. Horváth Árpád (MKP) polgármester a nem egyértelmű jogi értelmezés miatt inkább levonta a beterjesztést, még mielőtt a képviselők szavazhattak volna róla. Kijelentette: független törvényértelmezést kér az ügyben és annak elkészülte után hozzák vissza a testület elé az anyagot.

A vitát Németh Iveta (Függetlenek Frakciója) felszólalása indította, aki a vállalkozói bizottság elnökeként tolmácsolta a szakbizottság javaslatát, miszerint az ügyvezetői tisztségre pályázatot kell kiírni. Az 552/2003-as, a közérdekű tisztségek betöltéséről szóló törvényre hivatkozott, amely szerint, ha az önkormányzat több mint 67 százalékos részvényese egy társaságnak, akkor pályázatot kell kiírni az ügyvezetői tisztségre. A Gúta TV esetében teljesül ez a feltétel, mivel az 100 százalékban városi tulajdonú kft. Az anyagot előterjesztő Koczkás Beáta alpolgármester (MKP) nem értett ezzel egyet, a törvény ugyanis kivételekről is szól, mégpedig akkor, ha az egyéni előírások – például az önkormányzatokról szóló törvény, vagy a kereskedelmi törvény – másként rendelkeznek. Egyben megjegyezte: ha a bizottsági ülésen felmerült a probléma, a képviselő-asszony még a beterjesztés előtt figyelmeztethette volna a hivatalt. Németh Iveta, korábbi hivatalvezető azzal vágott vissza, hogy ez nem egy képviselő feladata, biztosan van a hivatalban elég szakértő, akik értik a munkájukat. Árgyusi Imre (Függetlenek Frakciója) felszólította Tóth Éva főellenőrt, foglaljon állást a kérdésben, aki úgy fogalmazott: szerinte is pályázatot kellene kiírni. Forró Tibor (Fiatal Független Képviselők Frakciója) ugyanakkor arra kereste a választ, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor a Gúta TV Kft. megalakult, szintén pályázat útján került-e a három ügyvezető – Lengyel István, Kürti Endre és Németh Iveta – a posztjára. Németh Iveta megjegyezte, azóta változtak a törvények. Forró Tibor ugyanakkor blogbejegyzésében úgy kommentálta a történteket, hogy néhány képviselőnek „ismét sikerült destruktív szándékkal prezentálni” a Gúta TV-vel kapcsolatos igyekezetüket. Nyílt titok ugyanis, hogy a Fiatal Független Képviselők Frakciója a legvehemensebb szorgalmazója a változtatásoknak, és ők szeretnék adni az új ügyvezetőt is. Szerintük ugyanis frissebb, rugalmasabb műsorstruktúrára, fiatalosabb szellemiségre lenne szükség a társaságnál.

Lengyel István (független képviselő) – aki kifogásolta a beterjesztett anyag minőségét és méltatlannak tartotta a Gúta TV körül kialakult helyzetet – azonnali hatállyal lemondott ügyvezetői posztjáról. Németh Iveta kijelentette: ő is lemondana, de mivel az új ügyvezető megválasztásáig zökkenőmentesen kell működtetni a kft-t, és például a banki átutalásokhoz a jelenlegi alapszabály szerint minimum két ügyvezető aláírására van szükség, ezért marad. Végezetül felszólalt a harmadik ügyvezető, Kürti Endre is, aki szerint ilyen légkörben nem lehet dolgozni, és arra kérte a testületet, mielőbb hozzon döntést.

Mindezeket követően Horváth Árpád levonta a beterjesztést.

 

(villagutta)

Kép: GútaTV