Forgács Attila a Gúta TV Kft. új ügyvezetője

Üdvözöljük Gútán!
2021. június 12. szombat, Villő

Forgács Attila a Gúta TV Kft. új ügyvezetője

2015.04.29 / 10:01
A Gúta TV ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, a pünkösdi sortáncjárás hungarikummá emelési folyamatának megkezdése, a választott képviselők etikai kódexének elfogadása, a város felvételének kérvényezése a Vízimalom Alsó-csallóközi Természetvédő Egyesület tagjai közé, a körzeti rendőrparancsnok beszámolója a város biztonsági helyzetéről

A Gúta TV ügyvezetőjének és felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása, a pünkösdi sortáncjárás hungarikummá emelési folyamatának megkezdése, a választott képviselők etikai kódexének elfogadása, a város felvételének kérvényezése a Vízimalom Alsó-csallóközi Természetvédő Egyesület tagjai közé, a körzeti rendőrparancsnok beszámolója a város biztonsági helyzetéről  – többek között ezek a témák szerepeltek a képviselő-testület legutóbbi ülésének napirendi pontjai között.

Az ülés elején a Fiatal Független Képviselők Frakciója arra a kérte Horváth Árpád (MKP) polgármestert, kezdjen tárgyalásokat az illetékes szervekkel annak érdekében, hogy a pünkösdi sortáncjárás hungarikummá válhasson. A polgármester erre ígéretet is tett. Egy hosszú folyamat első lépése történt meg a kezdeményezéssel, ha sikerrel jár a város, azt turisztikai szempontból is komoly vonzerőt jelentene Gúta számára. Ugyancsak a Fiatal Független Képviselők Frakciója, konkrétan Kárpáty Ernő, a sportbizottság elnöke vetette fel, hogy az elfogadott beruházási tervvel összhangban mielőbb kezdjék meg a sportcsarnok szociális helyiségeinek felújítását, hogy a nyári nemzetközi sportesemények idejére már méltó körülmények között fogadhassák az ide érkező csapatokat.

 

Hónapok óta tartó huzavona végére kerülhet pont a Gúta TV ügyvezetőjének megválasztásával. A téma a március 2-i és 30-i ülésen is napirenden volt, a Fiatal Független Képviselők Frakciója már az első alkalommal szeretett volna az alapító okirat módosítása mellett személyi kérdésekről is dönteni, de erre csak most került sor. A március 30-i ülésen ugyanis Németh Iveta (Függetlenek Csoportja) az kifogásolta, hogy a város nem írt ki versenypályázatot a posztra. Az 552/2003-as, a közérdekű tisztségek betöltéséről szóló törvényre hivatkozott, amely szerint, ha az önkormányzat több mint 67 százalékos részvényese egy társaságnak, akkor pályázatot kell kiírni az ügyvezetői tisztségre. Koczkás Beáta alpolgármester (MKP) már azon az ülésen jelezte: az említett jogszabály szerint akkor, ha az egyéni előírások – például az önkormányzatokról szóló törvény, vagy a kereskedelmi törvény – másként rendelkeznek, nem kell pályázatot kiírni. Horváth Árpád polgármester a március 30-i ülésen e jogi huzavona miatt levonatta az anyagot és független jogászi véleményt kért. Az azóta elkészült szakvélemény szerint az ügyvezető kinevezésével automatikusan kereskedelmi jogviszony jön létre közte, valamint a kft. között, és nem munkaszerződés alapján végzi feladatát. Éppen ezért nincs szükség versenypályázatra és a testület közvetlenül megválaszthatja az ügyvezetőt. Kineveznie pedig a polgármesternek, mint a kereskedelmi társaság közgyűlési feladatait ellátó személynek kell őt. Miután ez tisztázódott, a polgármester kérte a képviselőket, javasoljanak személyeket a posztra. Mindössze egy jelölés volt, mégpedig Forgács Attila képviselő (Fiatal Független Képviselők Frakciója), akit frakciótársa, Forró Tibor javasolt. Árgyusi Imre (Függetlenek Csoportja) indítványozására nyílt szavazáson döntöttek az ügyvezetőről, akit 13 igen és 2 tartózkodás mellett választottak meg a képviselők. A három eddigi ügyvezető – Németh Iveta, Lengyel István és Kürti Endre – lemondott tisztségéről, szóbeli lemondásukat írásban is le kell adniuk a polgármesternek.

Forgács Attila még a szavazás előtt egy középtávú fejlesztési tervet tárt a testület elé. Bevezetésként kitért arra, hogy a lakosok jelentős hányada elégedetlen a Gúta TV jelenlegi állapotával és változtatást szeretne. A legfontosabb célok között a nézők bizalmának visszaállítását, ebből adódóan a nézettség növelését, az arculatváltást és a közszolgálati tartalmak megjelenítését nevezte meg. Mint mondta, mindenképpen szükség lesz a műszaki beruházásokra, az alkalmazottak továbbképzésére, a műsorstruktúra fejlesztésére.

A testület megválasztotta a felügyelőbizottság három tagját is, az MKP Samu István (MKP) képviselőt és Németh Milánt javasolta, Fekete Attila (független) pedig Lengyel Istvánt (független képviselő). Mivel csak három jelölés volt a három posztra, itt is nyílt szavazással döntött a testület és mindhármuknak bizalmat szavazott.

(villagutta)