Az a szülő, aki elmulasztotta beíratni gyermekét törvénysértést követ el!

Üdvözöljük Gútán!
2021. május 18. kedd, Erik

Az a szülő, aki elmulasztotta beíratni gyermekét törvénysértést követ el!

2015.02.05 / 07:48
A beiratkozások eredményéről kérdeztük a Gútai Közös Tanügyi Hivatal vezetőjét Takács Imrét. Kérem foglalja össze pár mondatban az ezt szabályozó törvényt.A három önkormányzati fenntartású alapiskolában lebontva mennyi diák kezdi meg majd a 2015/2016-os tanévet? Van-e lehetőség utólagos beíratásra? Törvénysértést követett el az a szülő, aki elmulasztott

A beiratkozások eredményéről kérdeztük a Gútai Közös Tanügyi Hivatal vezetőjét Takács Imrét.

Kérem foglalja össze pár mondatban az ezt szabályozó törvényt.

Szlovákiában - törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik, ezért a szülők kötelessége hogy „iskolaérett" gyermeküket beírassák a kötelező felvételt biztosító körzeti iskola vagy - a szabad iskolaválasztás jogán - az általuk választott alapiskola első évfolyamára. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betöltötte és elérte iskolaérettségét tankötelessé válik. Gútán három önkormányzati fenntartású alapiskola működik, ebből kettő magyar, egy pedig szlovák tanítási nyelvű. Az oktatási törvény értelmében a szülők kötelesek a 2015. szeptember 1-ig hatodik életévüket betöltő gyermeküket beíratni valamelyik alapiskolába. Az alapfokú oktatási intézményekben a beíratás a közoktatási törvény által megszabott időszakban, január 15-e és február 15-e között valósul meg. Ez a törvény rendelkezik arról is, hogy minden község saját, általános érvényű rendeletében meghatározza a beíratás időpontját. Gúta városban a következő napokon várták a leendő elsősöket és szüleiket.

2015. január 29. (csütörtök) 13.00 - tól 17.00 –ig

2015. január 30. (péntek) 8.00 - tól 17 00 – ig

2015. január 31. (szombat) 8.00 - tól 12.00 – ig

 

A három önkormányzati fenntartású alapiskolában lebontva mennyi diák kezdi meg majd a 2015/2016-os tanévet?

A 2015/2016-os iskolai tanévre történő beíratás eredménye 2015. január 31-es állapothoz:

Základná škola Františka Rákocziho II s vyučovacím jazykom maďarským – II.Rákóczi Ferenc Alapiskola, V.Palkovicha 3, Kolárovo - 25

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo-54, ebből a nulladik osztályosok száma 7

Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo - 34

 

Ezek a számok pontosak és véglegesnek mondhatóak? Tudni lehet ezekből a számokból, hogy az összes iskolaköteles gyermeket beíratták a szüleik?

Jelen pillanatban a beíratott gyermekek és az iskolaköteles gyermekek összevetése van folyamatban. Az iskolák azoknál a gyerekeknél, akiknél a beíratás során észlelték az iskolaértettség hiányát és egyéb rendellenességeket, kérvényezik a Komáromi Pedagógiai- pszichológiai és Megelőzési Központ által elvégzett szakkivizsgálást. A kivizsgálás eredménye ismeretében döntenek a gyermek felvételéről vagy halasztásáról. Halasztás esetében a gyermek visszakerül az óvodába.

 

Van-e lehetőség utólagos beíratásra? Törvénysértést követett el az a szülő, aki elmulasztott?

Igen, van lehetőség az utólagos beíratásra is. Viszont az a szülő, a gyermek törvényes képviselője, aki elmulasztotta beíratni gyermekét az alapiskolába, törvénysértést követ el. Ezért javaslom, aki ezt elmulasztotta, minél hamarabb keresse fel a kiválasztott iskolát és az alapiskola igazgatónőjénél kérje gyermeke utólagos beíratását.

 

Van-e határidő az utólagos beíratásokra?

A alapiskolába történő felvételi határozatot az alapiskola igazgatója legkésőbb május 31-ig adja ki. Természetesen a felvételi határozatokat az intézmény igazgatója a tényleges beíratástól számított 30 napig köteles kiadni.

 

Elképzelhető, hogy a szülők időközben változtatnának. Van erre lehetőségük?

Igen, a szülőnek, törvényes képviselőnek van módjában utólagosan dönteni más iskolába való beíratásra is, mint ami az eredeti iskola volt. Ebben az esetben a szülő bejelentési kötelezettséggel rendelkezik a az eredeti iskola felé. Javaslom a szülőknek, hogy gyermeke iskolaválasztását alapos mérlegelés után tegye és utólagosan döntését ha egy mód van rá ne változtassa. Ezzel elkerülhetőek a bonyodalmak, félreértések és az is előfordulhat, hogy az újonnan kiválasztott iskola elutasítja gyermeke felvételét.

 

Amióta hivatalban van, mit tapasztal csökkenő vagy növekvő a beiratkozók száma?

A beíratott gyermekek létszáma évről-évre változó tendenciát mutat. A beíratott gyermekek számát pontosítja a ténylegesen megkezdett diákok létszáma. 2006-tól, mióta a tanügyi hivatalt vezetem számok tükrében röviden ennyit.

Iskolai intézmények és iskolai évek szerint a diákok létszámának alakulása és ebből az elsősök létszáma:

Beiratkozasok

Bővebb tájékoztatást az egyes alapiskolákban nyújtanak, vagy telefonon a következő telefonszámokon: II. Rákóczi Ferenc Alapiskola: 035/777 1 362, Corvin Mátyás Alapiskola:035/777 1 801, , 035/777 53 41 és J. A . Komenský Alapiskola: 035/777 1 425.

Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola: 035/777 53 40 - (nem Gúta város önkormányzati fenntartású iskolája)

villagutta