Az új plébános bevonulási ünnepe

   Nemcsak Esztergomnak jutott ki a szerencséből, hogy Ő  Eminentiája az esztergomi prímás 50 éves jubileumát egész dísszel ünnepel­hesse meg, kijutott a herceg kegyelméből…

Új polgári iskola

Gútán megnyílt a magyar nyelvű polgári iskola. Az iskola érdekében a község nagy áldozatokat hozott és valószí­nűleg  építkezéseket is fog…

Hídmegnyitás

E hó 3-án megtörtént a felső híd megnyitása és egyúttal az alsó híd teherpróbája. Jelen voltak Asztalos Béla vmegyei főjegy­ző , Dávidházy János…

Jubileum

Szabó György Gúta mváros jegyzője múlt hó 23-án ünnepelte jegyzői működésének 25. és tűzoltó-főparancsnokságának 8. évét. Az ünnepelt…

A "Vágduna" csavargőzös

   Niemetz József kapitány vezetése alatt a rendes személy és málhaszállítást a komáromi hetivásárokra, tehát minden hétfőn és csütörtökön…

A gútai gőzmalom

A gútai gőzmalom, amelyet az ottani gazdaközösség hozott létre Palkovich Viktor esperes plébános buzgó fáradozása mellett. A mai napon megkezdte üzemét, aminek gazdasági…

Megnyílt a Viktória malom

A nyár folyamán pélt és villanyvilágítás­ra a hajtóerre berendezett mümalom a hó 7-én megnyílott. A malom nagyon csinos, modern berendezésű. Noha még…

Rét égés

Gúta község határában e hó 15-én a rét leégett, amely alkalommal 700 boglya szénatermés kb. 7000 métermázsa mennyiség­ben elégett. A kár…

Gúta mezőváros is halad

   A Kis-Dunán, a városház előtt elkészült az állóhíd. A takarodás (betakarítás) idején megbecsülhetetlen eszköze a közlekedésnek. Építészetét…

Tűz

   A folyó évi július 18-án Gútán dühöngött tűzről értesíté­sünket hiteles értesülés folytán azzal bővítjük, hogy a…