A gútai gőzmalom

A gútai gőzmalom, amelyet az ottani gazdaközösség hozott létre Palkovich Viktor esperes plébános buzgó fáradozása mellett. A mai napon megkezdte üzemét, aminek gazdasági…

Megnyílt a Viktória malom

A nyár folyamán pélt és villanyvilágítás­ra a hajtóerre berendezett mümalom a hó 7-én megnyílott. A malom nagyon csinos, modern berendezésű. Noha még…

Rét égés

Gúta község határában e hó 15-én a rét leégett, amely alkalommal 700 boglya szénatermés kb. 7000 métermázsa mennyiség­ben elégett. A kár…

Gúta mezőváros is halad

   A Kis-Dunán, a városház előtt elkészült az állóhíd. A takarodás (betakarítás) idején megbecsülhetetlen eszköze a közlekedésnek. Építészetét…

Tűz

   A folyó évi július 18-án Gútán dühöngött tűzről értesíté­sünket hiteles értesülés folytán azzal bővítjük, hogy a…

Nagy Tűz

Múlt szombaton délelőtt 9 ó előtt tűz ütött ki. Szabó Márkné háza gyulladt ki s a tűz gyorsan elharapódzott a szomszéd házakra. Nagy szél fújt  a Duna…

Érettségi vizsgálatok Komáromban

Az elmúlt napokban, 18-án- 21-ig folytak le a főgimnáziumban, az érettségi vizsgálatok Jendrassák István rozsnyói igazgató elnöklete alatt. Az idén szokatlanul nagyszámú…

Ritkán van tűz Gútán

Folyó hó elsején Leckési Lajos gútai lakos vetett takarmány bog­lyája elégett. Majd harmadikán Szabó Mihály melléképületei égtek el. De hogy feledésbe…

Pusztító árvíz

Gúta június 18 1894 A Vág folyó ma hajnalban rohamosan megáradt úgy, hogy a Csallóköz nagy részét elárasztotta. A csallóközi ármentesítési társulat…

Sortáncjárás

Gúta régi szokása Pünkösdkor a vámkerék állítás, úgy az évben is a gútai ifjúság több helyen állított fel vámkere­ket.…