Nagy Tűz

Múlt szombaton délelőtt 9 ó előtt tűz ütött ki. Szabó Márkné háza gyulladt ki s a tűz gyorsan elharapódzott a szomszéd házakra. Nagy szél fújt  a Duna…

Érettségi vizsgálatok Komáromban

Az elmúlt napokban, 18-án- 21-ig folytak le a főgimnáziumban, az érettségi vizsgálatok Jendrassák István rozsnyói igazgató elnöklete alatt. Az idén szokatlanul nagyszámú…

Ritkán van tűz Gútán

Folyó hó elsején Leckési Lajos gútai lakos vetett takarmány bog­lyája elégett. Majd harmadikán Szabó Mihály melléképületei égtek el. De hogy feledésbe…

Pusztító árvíz

Gúta június 18 1894 A Vág folyó ma hajnalban rohamosan megáradt úgy, hogy a Csallóköz nagy részét elárasztotta. A csallóközi ármentesítési társulat…

Sortáncjárás

Gúta régi szokása Pünkösdkor a vámkerék állítás, úgy az évben is a gútai ifjúság több helyen állított fel vámkere­ket.…

Nagyboldogasszony plébániatemplom

A város történelmének egyik legtragikusabb éve 1715, amikor is oly hatalmas tűzvész pusztított, hogy csaknem az egész település a községházával és templomával…

I. Ferdinánd 1557

  LATINUL: Ferdinandus Divina Favente Clementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae etc. Rex semper Augustus, Infans Hispaniarum, Archi-Dux Austriae Dux Burgundiae etc. Fidelibus nostris et singulis Tributorum tam nostrorum, quam aliorum quorumcumque…

Ünnepelt jegyző

Tóth Kálmán gútai jegyző tiszteletére, aki hi­vatalát újból elfoglalta, márc. 28-án este 8 ó impozáns fáklyás menet rendeztettett melyen a tűzoltóság…

A gútai telefon (első beszélgetés)

A gútai telefon megnyitásáról hírt adtunk. Az első telefon izenet a vmegye főispánjának szólt, akit a községházán egybegyűlt képviselőtestület nevében…

Jegyzőválasztási mozgalmak Gútán

Az elhalálozás folytán megüresedett gútai jegyzői állásra nézve a választás napja még meg sincs állapítva, de a jelöltek már nagy számmal jelentkeztek…