Nagyboldogasszony plébániatemplom

A város történelmének egyik legtragikusabb éve 1715, amikor is oly hatalmas tűzvész pusztított, hogy csaknem az egész település a községházával és templomával…

I. Ferdinánd 1557

  LATINUL: Ferdinandus Divina Favente Clementia Romanorum, Hungariae, Bohemiae etc. Rex semper Augustus, Infans Hispaniarum, Archi-Dux Austriae Dux Burgundiae etc. Fidelibus nostris et singulis Tributorum tam nostrorum, quam aliorum quorumcumque…

Ünnepelt jegyző

Tóth Kálmán gútai jegyző tiszteletére, aki hi­vatalát újból elfoglalta, márc. 28-án este 8 ó impozáns fáklyás menet rendeztettett melyen a tűzoltóság…

A gútai telefon (első beszélgetés)

A gútai telefon megnyitásáról hírt adtunk. Az első telefon izenet a vmegye főispánjának szólt, akit a községházán egybegyűlt képviselőtestület nevében…

Jegyzőválasztási mozgalmak Gútán

Az elhalálozás folytán megüresedett gútai jegyzői állásra nézve a választás napja még meg sincs állapítva, de a jelöltek már nagy számmal jelentkeztek…

Tűzeset Gútán

Porciunkula napján 1898-ban Gúta községben rettenetes tűzvész lángolt, amelyek a község javarészét elpusztította. A tűzvésznek 26 ház, több melléképület…

Gúta fejlődése

Gúta képviselőtestülete csütörtökön tartotta gyűlését amelynek tárgysorozatán több pont szerepelt. A község villa­mosítása már megvalósult…

A gútai telefon

A gútai telefon a tegnapi nappal megkezdte működését. Ez igen fontos esemény, mert első lépés ahhoz, hogy a vármegye telefon­hálózata kiépüljön. Gútáról…

A Gúta - Komárom vasút

A gúta-komáromi vasút ügyében a belügyminiszter megsemmisítette a vármegye azon határozatát, amely szerint a gúta-komáromi vasút ki­építése…