Francia hadak a Csallóközben

Kétszáz éves időszakot zárt le a kurucok reménytelen harcának a vége. Ez a két évszázad állandó háborúk pusztításától volt terhes.…

Kuruc világ, labanc világ

Az oszmán-török hódoltság idején a Porta támogatásával Erdély törekedett önállóságra. Magyarország nyugati része viszont fokozatosan a Habsburg…

A hódoltság kora (1526-1697)

A mohácsi vereség után az államhatalom összeomlott, Szulejmán szultán bevonult Budára. A várat felgyújtotta, majd a Dunántúlon és a Duna-Tisza közét…

1278 IV. László oklvele

Amelyben Lodomerius esztergomi érsek kérésére elrendelte a határjárást a Zakalus, Gúta és Naszvad határában található érsekségi földek bizonyítására.…

I. Lipót 1670

   I. Lipót 1670-ben kiadott német nyelvű oklevele, melyben szintén megerősíti a gútaiak abbeli privilégiumait, hogy nem kötelesek a város polgárai a katonákat elszállásolni.…

Lippay György 1657

   Lippay György esztergomi érsek 1657-1659-ből kelt oklevele, melyben mint Gúta földesura barátságosan elrendezi a kamocsai földesurakkal a Gúta – Kamocsa közti határvitát.…

II. Miksa 1565

II. Miksa Magyarország királya 1565 október 2-án Bécsben kelt oklevelében megerősíti Gutta Mezőváros lakóinak, polgárainak az előbbeni oklevelekben élvezett privilégium…

Menjetek megnézni véres lakodalmam!

Egy gútai legény tizennégy késszúrással kivégzett egy fiatal leányt, mert nem akart a felesége lenni. Páratlan kegyetlenséggel véghez vitt gyilkosság történt…

Esküdtszéki tárgyalások

…Pénteken Fördös István felett ült törvényt az esküdtszék. A főtárgyalást Nádasdy Aladár kir. törvényszéki elnök vezette, a védhatóságot…