Hitvesgyilkosság

A múlt héten egyik viharos éjjelén Gútán véres dráma játszódott le, Fordös István éjjel felkereste a tőle különélő feleségét, Nagy…

Gyilkosságok

Szomorú szenzációt szolgáltatott Gúta a héten. Alig két napon belül két gyilkosság történt, amely érthető izgalomban tartja még ma is a lakosságot...…

Megalakult a római katholikus énekkar

 Gután 50 tagból álló énekkar ala­kult meg. A pártoló tagok száma folyton növekszik. Pártoló tagok évenként fizetnek 5 korona tagsági díjat.…

Halálozás

 Részvéttél értesültünk, hogy Fekete Gábor a romai kath. egyházközség alelnöke a gútai gőzmalom és hitelszövetkezet igazgatója a r. kath. iskolaszék…

Új plébános

A nagyszombati apostoli adminisztrátor Palkovich Viktor gútai esperes-plébánost aki  40 éve áll a gútai plébánia élén, állásától felmentette…

6 nap 4 tűz

IV. hó 2-én reggel 11 órakor Varga Péter épülete is­meretlen okból kigyulladt és porrá égett. Kárt szenvedett az álta­lány biztosításában…

Nagy tűz

Április hó 26-án Füri Miklósné lakóházában ismeretlen okokból éjjeli órákban tűz ütött ki s teljesen elégett. Elégett tőle Varga L. ingóságainak…

Gabona sztag égés

Április hó 30-án az éjjeli órákban Varga Mátyás gútai lakosnak 112 keresztet tartalmazó búza sztagja elégett. A gabona asztag biztosítva volt s így a kár…

Búcsú Palkovich Viktortól

Gúta - május 2. Palkovich Viktor vasárnap, május elsején búcsúzott a gútai temp­lomban híveitől . Nehéz napja volt ez a hatalmas község ősz lelké­szének,…