Tűzoltónap

Gúta önkéntes tűzoltótestülete húsvét hétfőn, IV.l8-án fennállá­sának 41. éve alkalmából jól sikerült ünnepélyt rendezett.…

Nagy tűz

E hó 25-én Hegyi László lakóháza eddiig még ismeretlen, okból kigyulladt. Rögtön lángbaborult Rigó Lajos lakóháza is. Úgy­szintén átcsapott…

Jegyző kinevezés

A zsupán kormánybiztos Löwenstein Antalt Udvard község jegyzőjévé nevezte ki. Utóbb ezen kinevezésben változás ál­lott be, amennyiben a nevezetet Gúta jegyzőjévé…

A vasút megnyitása

Mint röviden jelentettük, az újonnan épített Komárom-gútai vasútvonal műtanrendőri bejáratása XI.7. folyt le, a háború miatt minden ünnepélyesség nélkül.…

Alakuló közgyűlés

Az állatbiztosító szövetkezet a múlt vasárnap tartotta alakuló közgyűlését, elnökké Dócza Kálmán társelnökké Varga Lukács és…

Megerősített templom

A gútai templomot vasrudakkal erősítették meg, így már karácsony napjától megtarthatják az istentiszteleteket. "Csallóközi Lapok"'1914. II. 4.

Új körorvos

A gútai körorvos állásra 5 pályázó közül Glück Jó­zsef dr-t választották meg. "Koaráromi Hírlap"1913.II.23.

Aljegyző választás

Gúta községben a lemondás folytán üresedésbe jött aljegyzői állásra a képviselőtestület pénteken ejtette meg a válsztást Dávidházy János…

Új téglagyár

A múlt év utolsó havában nyert befejezést Kuttner József és társának Gúta község Vágon túli határrészében emelt téglagyárának…